Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Introduksjonspris

01.11.2022 (gjeldende)

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder.
 3. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 4. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer et månedlig fastbeløp. Størrelsen på det månedlige fastbeløpet følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 5. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre vårt fastbeløp i prisgarantiperioden.
 6. Tolv måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Spotpris på de vilkår som gjelder for produktet på overføringstidspunktet.
 7. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

12.04.2021 - 31.10.2022

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder.
 3. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 4. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris.
  Størrelsen på den månedlige abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 5. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre vår abonnementspris i prisgarantiperioden.
 6. Tolv måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Spotpris på de vilkår som gjelder for produktet på overføringstidspunktet. (Abonnementspris 49 kr/måned per 01.06.2021)
 7. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.