NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Lagringstid

NorgesEnergi sletter eller avidentifiserer persondata når det ikke lengre er nødvendig for formålet det var innhentet for.

Dine personlige detaljer og transaksjonsdata kommer ikke til å beholdes lengre enn angitt i oversikten nedenfor:

 

Bokføringsloven: Opptil 6 år

Foreldelsesloven: Opptil 13 år

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester: Opptil 3 år

Skatteforvaltningsloven: Opptil 10 år