Lagringstid

NorgesEnergi sletter eller avidentifiserer persondata når det ikke lengre er nødvendig for formålet det var innhentet for.

Dine personlige detaljer og transaksjonsdata kommer ikke til å beholdes lengre enn angitt i oversikten nedenfor:

 

Bokføringsloven: Opptil 6 år

Foreldelsesloven: Opptil 13 år

Forskrift om kraftomsetning og nettjenester: Opptil 3 år

Skatteforvaltningsloven: Opptil 10 år