Utland

Bruk i EU/EØS er inkludert i ditt mobilabonnement. Det vil si at du kan ringe, sende SMS/MMS og bruke data når du er i utlandet uten at det koster noe ekstra. Dette gjelder innenfor sone 1.

Se prisliste for soner og priser utenfor sone 1

Det eneste som koster er hvis du ringer fra Norge til utlandet (utenlandske nummer).

MERK: For eksempel Sveits, Vatikanet, Monaco og internasjonale farvann er ikke inkludert i  
sone 1. 

Ja det har vi! Ringer du mye til utlandet, så anbefaler vi å aktivere utlands- eller nordenpakken.