Logoen til NorgesEnergi

Strømavtalen for deg mellom 18 og 35

Ung lavpris

 • Bestill i dag og få billig strøm til lavpris
 • 100 % fornybar energi - gratis for deg
 • Trekning av Palmesus-billetter
 • Ingen bindingstid
Bestill
Elvis med skilt, Billig strøm til folket

Ung lavpris er billig strøm og spesialfordeler til deg mellom 18 og 35 år. Du får:

 • Strøm til lavpris - en enkel spotprisavtale
 • 100% fornybar energi, gratis for deg - 100 kr/året til Regnskogfondet
 • Mulighet til å betale fakturaen med Vipps
 • Gode rabatter hos Elkjøp og Talkmore

NB! Tilbudet gjelder foreløpig kun nye kunder, men dersom du er kunde fra før og ønsker å delta i trekningen av Palmesusbilletter kan du sende en epost til ung@norgesenergi.no. :-)

Med Strøm til lavpris får du innkjøpspris på strømmen, også kjent som spotpris. Denne avtaleformen er vår bestselger, hvor du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifikater. Strøm til lavpris er strømavtalen for deg som vil følge markedets utvikling. Ingen forskuddsbetaling! 

Strømavtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.

Informasjon om pris på 100 % fornybar energi

Fordelsproduktet 100 % fornybar energi er gratis for deg som bestiller Ung lavpris.

 

Produktvilkår Strøm til lavpris

01.01.2017

 1. Produktet som leveres er innkjøpspris.
 2. Prisen er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde, inklusive regulerkraftkostnad og andre innkjøpskostnader, og beregnes gjennomsnittlig per måned. I prisberegningen tas det hensyn til variasjon i forbruket (veid spotpris). Kundens pris fastsettes ved utgangen av hver måned, og fremkommer løpende på fakturaene. I tillegg til kraftprisen tilkommer et fast avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og evt. elsertifikat. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Endringer i det individuelle påslaget vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, varsles med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden. Avtalen er ikke beregnet for næringskunder.
 3. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura. Oppretter ikke Kunden eFaktura innen 60 dager, overføres Kunden til hovedproduktet Strøm til innkjøpspris.

Dersom Kunden har Ung lavpris gjelder også følgende:

Produktvilkår Ung lavpris

01.01.2018

 1. Ung lavpris består av Strøm til lavpris og 100 % fornybar energi. 100 % fornybar energi er inkludert uten ekstra kostnad, men er ikke obligatorisk.
 2. Ung lavpris er forbeholdt aldersgruppen 18-35 år. Ved utgangen av kalenderåret Kunden fyller 35 år, overføres Kunden til ordinær Strøm til lavpris (se egne vilkår). 100 % fornybar energi vil da faktureres gjeldende pris.
 3. Dette punktet erstatter produktvilkår Strøm til lavpris punkt 3:
  1. Kunden betaler strømfakturaen via efaktura eller Vipps.
  2. Oppretter ikke kunden eFaktura eller aktiverer regning/fakturabetaling i Vipps, mottar Kunden papirfaktura i posten. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser.

Vilkår 100 % fornybar energi:

25.05.2018

1. PARTENE OG AVTALEINNGÅELSE

Denne avtalen om 100 % fornybar energi («Avtalen») er inngått mellom deg og NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»). Avtalen inngås ved at du bekrefter aksept av Avtalen i forbindelse med din bestilling.

Avtalen består av:

 

2. PRODUKT 
Produktet som leveres er 100 % fornybar energi. 100 % fornybar energi er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne avtale. Produktet kan tilknyttes alle NorgesEnergi sine strømavtaler. Oppdatert produktinnhold finnes til enhver tid på norgesenergi.no.

3. PRODUKTINNHOLD 
Med 100 % fornybar energi får kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Inkludert i prisen er også en donasjon til Regnskogfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom NorgesEnergi og Regnskogfondet opphører, kan NorgesEnergi erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak. Donasjonen til Regnskogfondet beregnes for den tid kunden har hatt produktet, inntil 100 kr/året.

4. BETALING 
100 % fornybar energi faktureres den til enhver tid gjeldende pris på strømfakturaen fra NorgesEnergi til kunden. Betaling for 100 % fornybar energi beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis.

5. ENDRING 
NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for 100 % fornybar energi. Endring av innhold foretas med 3 ukers varsel og meldes på NorgesEnergi sin webside, eller ved direkte melding til kunden. Så fremt kunden innen rimelig tid etter endring melder oppsigelse av 100 % fornybar energi, vil kunden kun bli avregnet for perioden frem til endringen trådte i kraft og da til pris som var gjeldende for perioden.

6. OPPSIGELSE 
Oppsigelse av avtaleforholdet for 100 % fornybar energi kan meldes av begge parter. Ved oppsigelse fra selskapets side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker. Slik oppsigelse skal meldes skriftlig til kunden gjennom melding på Min Side eller direkte til kunde. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid. Slik oppsigelse kan foretas gjennom skriftlig melding til selskapet, gjennom melding på norgesenergi.no, eller på telefon til Kundeservice.

7. ANGRERETT 
Etter lov om Angrerett, har kjøper 14 dagers angrefrist ved kjøp av 100% Fornybar Energi. Melding om bruk av angreretten gis ved direkte eller skriftlig kontakt med NorgesEnergi, innen angrefristens utløp.

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig påslag på kun 27 kr, samt 4,69 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikater.

 

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

 

 

 

 

 

 

Du betaler kun 1,99 kr/dagen for å få 100 % fornybar energi.

Med Strøm til lavpris får du innkjøpspris på strømmen, også kjent som spotpris. Denne avtaleformen er vår bestselger, hvor du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifikater. Strøm til lavpris er strømavtalen for deg som vil følge markedets utvikling. Ingen forskuddsbetaling! 

Strømavtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.

Med 100 % fornybar energi knyttet til din strømavtale garanterer vi at det produseres strøm tilsvarende ditt forbruk fra fornybare kilder. ​​Beviset kalles opprinnelsesgaranti og gir deg som kunde mulighet til å bruke forbrukermakten din ved å øke etterspørselen etter fornybar energi. Når etterspørselen etter opprinnelsesgaranti øker, blir det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi. ​

​For hver privatkunde som inngår en slik avtale gir NorgesEnergi 100 kroner i året til Regnskogfondet.

 • Gratis å bytte
 • Gode kundefordeler
 • Energitest av boligen
 • Strømsparetips