Få tilbud om fastpris

Bestill Spotpris med Prissikring

 • Spotpris time for time
 • Prissikring
 • 0 kroner i påslag på strømmen
Bestill

Bytt til bestselgeren Spotpris fra NorgesEnergi og få med Prissikring

Strømavtalen Spotpris
Du kan enkelt følge med på strømprisene time for time, både på Min side og i appen vår. Det er ingen bindingstid på strømavtalen Spotpris.

Prissikring - vår mest populære strømtjeneste
Med Prissikring knyttet til strømavtalen din får du tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Du får epost eller SMS fra oss når det er mulig å sikre en fastpris. Det er ingen bindingstid på Prissikring, men hvis du takker ja til en fastpris er denne bindende.

Har du allerede en strømavtale hos oss og ønsker å bestille Prissikring? Les mer og bestill på Min side.

Dette er strømavtalen for deg som ønsker strøm til spotpris - enkelt og greit!

Med Spotpris fra NorgesEnergi er det 0 kroner i påslag på strømmen og kun en fast abonnementspris på 49 kr/mnd. Du får selve strømmen til den samme prisen som den koster på strømbørsen - time for time.

Hos oss får du en trygg og stabil avtale uten forhåndsbetaling. Vi fakturerer kun for den strømmen du allerede har brukt. 

Dersom du har registrert "Ja takk til alle" (JTTA) i nettbanken din vil du automatisk få eFaktura fra oss, og unngå papirgebyret på 59 kroner. Uten eFaktura kommer den første fakturaen uten papirgebyr i posten.

NorgesEnergi er sertifisert for Trygg strømhandel.

Les avtalevilkårene

Særvilkår

02.09.2021

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen.

 1. Leverandørskifte
  NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.
 2. Kundeforhold
  Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

 3. Endring av rammebetingelser
  NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

 4. Avgifter
  Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 5. Avregning og fakturering
  Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

 6. Kredittvurdering
  Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

 7. Angrerett
  Kunden har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom faste forretningslokaler. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. (Angrerettskjema)

 8. Personvern og bruk av informasjon
  Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

Produktvilkår Spotpris

01.06.2021

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 3. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre den månedlige abonnementsprisen i prisgarantiperioden.
 5. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Vilkår for Prissikring 

Gjelder fra 16.09.21

Prissikring er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der NorgesEnergi AS overvåker strømmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. NorgesEnergi AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris, leveringsvolum og hvordan kunden benytter seg av tilbudet. Dersom kundens faktiske kraftforbruk avviker med +/- 10 % fra leveringsvolumet det er gitt prissikring for kan NorgesEnergi AS kreve betaling for det avvikende forbruket.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende pris for tjenesten på norgesenergi.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke NorgesEnergi AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. NorgesEnergi AS er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden med hensyn til markedsvurderingene.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid og kunden har angrerett etter reglene i angrerettloven. Oppsigelse av Prissikring får likevel ikke virkning før utløpet av eventuelt avtalt fastprisperiode.

NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av pris og innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden.

Med Spotpris betaler du det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen - time for time. Utover dette er det ingen påslag på strømmen eller bindingstid, kun en månedlig abonnementspris på 49 kroner. Prissikring, som gir deg muligheten til å sikre fastpris, koster 49 kr/mnd.
Totalt 98 kr/mnd.

Dette er strømavtalen for deg som ønsker strøm til spotpris - enkelt og greit!

Med Spotpris fra NorgesEnergi er det 0 kroner i påslag på strømmen og kun en fast abonnementspris på 49 kr/mnd. Du får selve strømmen til den samme prisen som den koster på strømbørsen - time for time.

Hos oss får du en trygg og stabil avtale uten forhåndsbetaling. Vi fakturerer kun for den strømmen du allerede har brukt. 

Dersom du har registrert "Ja takk til alle" (JTTA) i nettbanken din vil du automatisk få eFaktura fra oss, og unngå papirgebyret på 59 kroner. Uten eFaktura kommer den første fakturaen uten papirgebyr i posten.

NorgesEnergi er sertifisert for Trygg strømhandel.

Fastpris – hvis du vil!

Med Prissikring knyttet til strømavtalen din får du tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms, og du bekrefter om du ønsker å benytte tilbudet inne på Min side, via lenken i eposten eller ved å kontakte kundesenteret vårt innen fristen som er oppgitt. Du velger selv om du vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale og pris. Prissikring har ingen bindingstid og avtalen løper til den blir sagt opp.