#gjørdetbillig

Bytt til billig strøm fra NorgesEnergi

  • Billig spotprisavtale
  • eFaktura som betalingsform
  • Ingen forskuddsbetaling
Bestill

Med Gul spot lavpris får du en spotprisavtale, som ifølge Statistisk sentralbyrå har vært den billigste avtaleformen i over 10 år. Strømavtalen koster kun 5 kr/md + 4,49 øre/kWh – inkludert lovpålagte elsertifikater. Enkelt og greit - akkurat sånn det skal være.

Avtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.

Produktvilkår Gul spot lavpris

26.10.2020

  1. Produktet som leveres er spotpris.
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  3. Produktet er et e-produkt. All kommunikasjon og dialog mellom NorgesEnergi og kunden skjer via digitale kanaler, eksempelvis Min side.
  4. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Endringer i det individuelle påslaget vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, varsles med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.
  5. Avtalen har krav om digital betaling. Oppretter ikke Kunden eFaktura innen 60 dager overføres Kunden til produktet Strøm til spotpris. Gul spot lavpris faktureres månedlig etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt.

 

 

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen. I tillegg betaler du et månedsbeløp på 5 kroner, og et påslag på 4,49 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader. Under kan du søke opp siste tilgjengelige strømpris

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

 

 

 

Med Gul spot lavpris får du en spotprisavtale, som ifølge Statistisk sentralbyrå har vært den billigste avtaleformen i over 10 år. Strømavtalen koster kun 5 kr/md + 4,49 øre/kWh – inkludert lovpålagte elsertifikater. Enkelt og greit - akkurat sånn det skal være.

Avtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.