Logoen til NorgesEnergi

Bestill billig strøm i dag

 • Vi har levert billig strøm siden 1999
 • Bestill i dag og få billig strøm til lavpris
 • Ingen bindingstid
Bestill
Eldor med skilt, Billig strøm søker kontakt

Med Strøm til lavpris får du innkjøpspris på strømmen, også kjent som spotpris. Denne avtaleformen er vår bestselger, hvor du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifikater. Strøm til lavpris er strømavtalen for deg som vil følge markedets utvikling. Ingen forskuddsbetaling! 

Strømavtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.

Produktvilkår Strøm til lavpris

01.01.2017

 1. Produktet som leveres er innkjøpspris.
 2. Prisen er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde, inklusive regulerkraftkostnad og andre innkjøpskostnader, og beregnes gjennomsnittlig per måned. I prisberegningen tas det hensyn til variasjon i forbruket (veid spotpris). Kundens pris fastsettes ved utgangen av hver måned, og fremkommer løpende på fakturaene. I tillegg til kraftprisen tilkommer et fast avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og evt. elsertifikat. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Endringer i det individuelle påslaget vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, varsles med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden. Avtalen er ikke beregnet for næringskunder.
 3. Kunden betaler strømfakturaene via eFaktura. Oppretter ikke Kunden eFaktura innen 60 dager, overføres Kunden til hovedproduktet Strøm til innkjøpspris.

Dersom Kunden har Ung lavpris gjelder også følgende:

Produktvilkår Ung lavpris

01.01.2018

 1. Ung lavpris består av Strøm til lavpris og 100 % fornybar energi. 100 % fornybar energi er inkludert uten ekstra kostnad, men er ikke obligatorisk.
 2. Ung lavpris er forbeholdt aldersgruppen 18-35 år. Ved utgangen av kalenderåret Kunden fyller 35 år, overføres Kunden til ordinær Strøm til lavpris (se egne vilkår). 100 % fornybar energi vil da faktureres gjeldende pris.
 3. Dette punktet erstatter produktvilkår Strøm til lavpris punkt 3:
  1. Kunden betaler strømfakturaen via efaktura eller Vipps.
  2. Oppretter ikke kunden eFaktura eller aktiverer regning/fakturabetaling i Vipps, mottar Kunden papirfaktura i posten. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser.

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig fastbeløp på kun 27 kr, samt 4,69 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikater.

 

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

 

 

 

 

 

 

Med Strøm til lavpris får du innkjøpspris på strømmen, også kjent som spotpris. Denne avtaleformen er vår bestselger, hvor du betaler det samme som vi kjøper strømmen for på strømbørsen. I tillegg kommer et månedlig påslag og lovpålagte el-sertifikater. Strøm til lavpris er strømavtalen for deg som vil følge markedets utvikling. Ingen forskuddsbetaling! 

Strømavtalen forutsetter eFaktura som betalingsform.

 • Gratis å bytte
 • Gode kundefordeler
 • Gratis strømsparetips