Variable strømpriser kort forklart

Vi har erfart at ikke alle kunder er like. Noen har behov for større forutsigbarhet, og velger derfor en avtale med variabel pris fremfor spotpris. Med en variabel pris har du en kjent strømpris i en gitt periode frem i tid, og du kan unngå de ekstreme pristoppene når spotprisen er på sitt mest uforutsigbare.

NB! NorgesEnergi gir ingen garanti for at den variable prisen er lavere enn markedsprisen.

Visste du at...

Strømstøtten tar utgangspunkt i spotprisen i ditt prisområde, og ikke hvilken strømavtale du har. Fra 1. september 2023 beregnes strømstøtten time for time. Det betyr at strømstøtten kun gis for det forbruket du har hatt i de timene hvor spotprisen i ditt prisområde er høyere enn 87,50 øre/kWh (70 øre/kWh i NO4).

Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom spotpris og variabel pris dersom variabelprisen er høyere enn markedsprisen.

Spotprisavtale 

Forbrukerrådets anbefaling, og historisk sett den billigste avtaleformen

  • Spotprisen er lik uavhengig hvilken leverandør du velger
  • Kjøpes inn fra Nord Pool og videreselges til deg
  • Strømprisen endres fra time til time
  • Fastbeløp og eventuelle påslag kommer i tillegg

Denne avtaleformen har ifølge Statistisk sentralbyrå vist seg å være den mest lønnsomme over tid.

Variabelprisavtale

Strømprisen er låst i 30 dager, som gir mer forutsigbarhet

  • Strømleverandøren setter strømprisen
  • Endringer i strømpris varsles 30 dager i forkant
  • Samme strømpris hele døgnet
  • Fastbeløp og eventuelle påslag kommer i tillegg

Strømleverandøren setter en strømpris frem i tid basert på prisutviklingen i markedet. Dermed får du samme strømpris gjennom hele døgnet, og du unngår de hyppige prissvingningene du kan oppleve med en spotprisavtale.

Spotpris og variabel pris er to ulike strømavtaletyper. 

Spotpris

Spotpris er markedsprisen på strøm på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen endres time for time, og du får med deg alle prissvingningene. 

I tillegg til spotprisen betaler du et fast månedsbeløp og lovpålagte utgifter til el-sertifikater. Noen strømavtaler har også påslag per kWh du bruker. 

Variabel strømpris

Variabel pris er for deg som ønsker en mer forutsigbar strømavtale der prisen ikke endrer seg time for time.

Vi i NorgesEnergi setter en forhåndsavtalt pris per kWh basert på prisutviklingen i markedet slik at du har den samme strømprisen gjennom hele døgnet i en gitt periode frem i tid. Strømprisen du har beholder du inntil du får et varsel om prisøkning eller prisnedsettelse av oss. Vi har 30 dagers varslingsfrist. Det betyr at den nye strømprisen din først trer i kraft etter 30 dager.

Har du en strømavtale med variabel pris og ønsker å endre til spotprisavtale?

Bytt avtale på Min side