Variable strømpriser forklart

Vi har erfart at ikke alle kunder er like. Noen har behov for større forutsigbarhet, og velger derfor en avtale med variabel pris fremfor spotpris. Med en variabel pris har du en kjent strømpris i en gitt periode frem i tid, og du kan unngå de ekstreme pristoppene når spotprisen er på sitt mest uforutsigbare.

Forbrukerrådet anbefaler at man velger Spotpris. For oss er det viktig at du får den avtalen som passer best for deg og ditt strømforbruk.

Visste du at...

Strømstøtten tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet du bor i, og ikke i hvilken strømavtale du har. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabel pris dersom variabelprisen er høyere enn markedsprisen.

Spotpris 

Forbrukerrådets anbefaling, og historisk sett den billigste avtaleformen

  • Spotprisen er lik uavhengig hvilken leverandør du velger
  • Kjøpes inn fra Nord Pool og videreselges til deg
  • Strømprisen endres fra time til time
  • Fastbeløp og eventuelle påslag kommer i tillegg

Du betaler det samme for strømmen som strømleverandøren kjøper den inn for - time for time. Denne avtaleformen har ifølge Statistisk sentralbyrå vist seg å være den mest lønnsomme over tid.

Variabel pris

Strømprisen er låst i 30 dager, som gir mer forutsigbarhet

  • Strømleverandøren setter strømprisen
  • Endringer i strømpris varsles 30 dager i forkant
  • Samme strømpris hele dagen
  • Fastbeløp og eventuelle påslag kommer i tillegg

Strømleverandøren setter en strømpris frem i tid basert på prisutviklingen i markedet. Dermed får du samme strømpris gjennom hele døgnet, og du unngår de hyppige prissvingningene du kan oppleve med en spotprisavtale.

Spotpris og variabel pris er to ulike strømavtaletyper. 

Spotpris

Spotpris er markedsprisen på strøm på strømbørsen Nord Pool. Spotprisen endres time for time, og du får med deg alle prissvingningene. 

I tillegg til spotprisen betaler du et fast månedsbeløp og lovpålagte utgifter til el-sertifikater. Noen strømavtaler har også påslag per kWh du bruker. 

Variabel strømpris

Variabel pris er for deg som ønsker en mer forutsigbar strømavtale der prisen ikke endrer seg time for time.

Vi i NorgesEnergi setter en forhåndsavtalt pris per kWh basert på prisutviklingen i markedet slik at du har den samme strømprisen gjennom hele døgnet i en gitt periode frem i tid. Strømprisen du har beholder du inntil du får et varsel om prisøkning eller prisnedsettelse av oss. Vi har 30 dagers varslingsfrist. Det betyr at den nye strømprisen din først trer i kraft etter 30 dager.

Spotpris har vist seg å være den mest lønnsomme avtaleformen over tid, og er også anbefalt av Forbrukerrådet. Fordelen med spotpris er at du ikke betaler mer enn det strømmen faktisk koster på strømbørsen. Ulempen er at du må akseptere større svingninger på strømregningen, etter som spotprisen endrer seg fra time til time.

Slike svingninger unngår du med en variabel pris. Denne avtaleformen passer for de som ikke ønsker å binde strømprisen til en fast pris, men samtidig ønsker mer forutsigbarhet enn ved å velge en spotprisavtale. Dette kan sammenlignes med at man får mulighet til å velge en mellomting mellom fast rente eller flytende rente i banken.

Vi i NorgesEnergi setter en pris per kWh basert på prisutviklingen i markedet slik at du har en forhåndsavtalt strømpris gjennom hele døgnet i en gitt periode frem i tid. Strømprisen beholder du inntil du får et varsel om prisøkning eller prisnedsettelse av oss. Vi har 30 dagers varslingsfrist. Det betyr at den nye strømprisen din først trer i kraft 30 dager etter at varsel ble sendt. 

Vi gir ingen garantier for at variabel pris er lavere enn markedsprisen. Selv om variabel pris i flere perioder i 2022 har ligget under spotprisen, har den også ligget over i noen perioder. Merk at det først og fremst forutsigbarhet vi ønsker å tilby med denne avtaleformen. 

Den variable strømprisene blir nå varslet minst 30 dager før de trer i kraft basert på forventet prisutvikling i markedet. Det blir derfor urimelig å sammenligne variabel prisen med dagens spotpris, spesielt med fasiten for spotprisen i hånden.

Med de variable priser gir vi ingen garantier for at strømprisen er lavere enn markedsprisen. Selv om variabel pris i flere perioder i 2022 har ligget under spotprisen har den også i perioder ligget over spotpris. Merk at det først og fremst er forutsigbarhet og en kjent strømpris frem i tid vi ønsker å tilby med denne avtaleformen.


Har du en strømavtale med variabel pris og ønsker å endre til Spotpris?


Bytt avtale på Min side