Slik har vi gjort beregningene for sparepotensialet

Følgende tall og premisser er lagt til grunn for våre utregninger.

Tall fra SSB:

Vi har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å beregne hva nordmenn har potensial for å spare på ulike strømsparetiltak.

På nettsidene til SSB har vi funnet folketall for hele landet og folketall for Norges fylker og kommuner.  Basert på at en gjennomsnittlig husholdning består av 2,15 mennesker, har vi kunne regne ut antall husholdninger pr. område.

Befolkningstallene som er brukt ble sist oppdatert 23.11.2020 

Vi har identifisert hvor stor del av strømforbruket i Norge som skjer i de ulike kvartalene av året: 


Kvartal 1: 36,68 %
Kvartal 2: 18,46 %
Kvartal 3: 15,17 %
Kvartal 4: 30,1 %

Disse premissene er lagt til grunn for de ulike regnestykkene:

  • Boligen har et årlig energiforbruk på 20.000 kWh
  • 60 % av årlig energiforbruk går til oppvarming, altså 12.000 kWh i dette tilfellet.
  • Man kan spare 5 % ved å senke innetemperaturen med 1 grad, dette utgjør 600 kWh
  • Vi har tatt utgangspunkt i en typisk vinterpris på strømmen, 90 øre (inkludert nettleie og avgifter). Da er besparelsen på 540 kroner per år, som tilsvarer 198 kroner i kvartal 1 (jan-mars).

Alle premissene er basert på gjennomsnittstall