NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Slik har vi gjort beregningene for sparepotensialet

Følgende tall og premisser er lagt til grunn for våre utregninger.

Tall fra SSB:

Vi har brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for å beregne hva nordmenn har potensial for å spare på ulike strømsparetiltak.

På nettsidene til SSB har vi funnet folketall for hele landet og folketall for Norges fylker og kommuner.  Basert på at en gjennomsnittlig husholdning består av 2,13 mennesker, har vi kunne regne ut antall husholdninger pr. område.

Befolkningstallene som er brukt ble sist oppdatert 18.11.2021

Vi har identifisert hvor stor del av strømforbruket i Norge som skjer i de ulike kvartalene av året: 


Kvartal 1: 36,6 %
Kvartal 2: 18,4 %
Kvartal 3: 15,1 %
Kvartal 4: 30,1 %

Disse premissene er lagt til grunn for de ulike regnestykkene:

  • Boligen har et årlig energiforbruk på 20.000 kWh
  • 60 % av årlig energiforbruk går til oppvarming, altså 12.000 kWh i dette tilfellet.
  • Man kan spare 5 % ved å senke innetemperaturen med 1 grad, dette utgjør 600 kWh
  • Vi har tatt utgangspunkt i en vinterpris på strømmen på 200 øre (inkludert moms) i prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen). Denne prisen er basert på prognoser fra analysesjefen i Volue, Tor Reier Lilleholt, gitt i november 2021. Da vil besparelsen utgjøre 2200 kroner per år, som tilsvarer 807 kroner i kvartal 1 (jan-mars) for en husholdning.
  • Vinterpris for NO3 (Trøndelag) er satt til 90 øre/kwh og 40 øre/kwh  i NO4 (tromsø). NO4 er unntatt for moms. Da vil besparelsen utgjøre 363 kroner for en husholdning i kvartal 1 for NO3, og 161 kroner for en husholdning i kvartal 1 for NO4.

Alle premissene er basert på estimert gjennomsnittstall.