Slik fordeles strømforbruket

Vi fordeler forbruket så nøyaktig vi klarer, og bruker forbrukstallene vi får fra netteieren din. Forbruket mellom måleravlesningene fordeles etter din lokale netteiers forbruksprofil og vektes etter periode.

Forbruksprofil

I forbindelse med prisendringer må vi fordele forbruket mellom avlesningene fra din måler. Dersom du ikke har et timesmålt anlegg vil ditt faktiske forbruk bli fordelt i henhold til ditt lokale forbruksmønster. Forbruksmønsteret representerer et gjennomsnittsforbruk for en alminnelig husstand i din lokale netteiers område. Den viser prosentvis hva det er forventet at en gjennomsnittlig strømkunde bruker hver eneste dag i året. Forbruksprofilen kalles justert innmatningsprofil (JIP) og er basert på en standard satt av NVE. Dette forbruksmønsteret vil stemme for de fleste kunder, men dersom du har et avvikende forbruk i forhold til gjennomsnittet, er alternativet å lese av måleren din oftere.

Dersom du har et timesmålt anlegg (smart strømmåler), faktureres du for ditt eksakte forbruk den enkelte time gjennom alle døgnets 24 timer. På din strømfaktura vil dette framkomme som en snittpris for måneden, for å unngå en lang og uoversiktelig faktura med nesten 750 fakturalinjer (24 timer x 31 dager = 744 prislinjer). 

Vekting og pris

Strømforbruket ditt er ikke konstant gjennom hele året. I kalde perioder av året bruker vi mer strøm og dessverre fører høyere forbruk til høyere innkjøpspriser. Vi fordeler ikke forbruket ut fra pris, men ut fra hvilken periode som har mest tyngde i forbruksprofilen.

Forbruk når du ikke er hjemme

Mange kunder reagerer på at forbruk blir fordelt utover en periode der de ikke har vært hjemme. Vi kan ikke fravike bruk av profilen, men anbefaler å lese av måleren til nettselskapet før avreise og når man kommer tilbake. Da er det mulig for oss å produsere en faktura som tar hensyn til denne avvikende perioden.