Prisen på elsertifikater

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Prisen på elsertifikater varierer. 

Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft. Denne lovpålagte kostnaden betales uavhengig av hvilken strømleverandør du har og finansieres over strømregningen.   

— Vi i NorgesEnergi er positiv til tiltak som øker produksjon av fornybar strøm, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen.   

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. 

Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.

Prisen på elserifikater påvirkes også av været. Er det mildt og vått synker prisen, er det tørt og kaldt, stiger den.  

 

 

Når du betaler strømregningen din er bare 1/3 av det du betaler kostander knyttet direkte til forbruket ditt. De resterende 2/3 er nettleie samt skatter og avgifter til staten, og blant dem er elsertifikater 

Norge produserer i hovedvekt strøm fra vannkraft og produksjonskapasiteten er derfor veldig væravhengig.   

 

Lurer du på mer om elsertifikater?

I 2012 innførte Norge og Sverige ordningen med elsertifikater. Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft.  

Denne lovpålagte kostnaden betales uavhengig av hvilken strømleverandør du har og finansieres over strømregningen.    

Norge ønsker at mer av energien vi forbruker skal komme fra fornybar energi og målet med det norsk-svenske samarbeidet er å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i perioden 2012-2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger 

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at innimellom er det mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet som ønsker å kjøpe el-sertifikater. Dette er positivt, men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset. Dermed vil prisene stige. 

Prisen på elsertifikater avhenger også av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker. 

En annen ting som påvirker prisen på elsertifikater er været. Er det mildt og vått, vil prisene normalt synke. 

Les mer om elsertifikater på NVE sine nettsider

 

Begge ordningene har som mål å bidra til produksjon av mer klimavennlig energi. Mens el-sertifikater er lovpålagt, er kjøp av opprinnelsesgaranti en frivillig ordning.

Opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Opprinnelsesgaranti betyr at det kjøpes fornybar energi tilsvarende den mengden du bruker hvert år. Norge er en del av et større kraftmarked og strømmen flyter over landegrensene. Det er dermed ikke mulig å si at strømmen du selv forbruker kommer fra fornybare kilder. 
 

Opprinnelsesgarantiordningen gir deg som kunde mulighet til å bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi.  

Det er litt vrient å si noen helt konkret om pris på elsertifikater vil stige eller synke. Siden elsertifikater kjøpes og selges i et marked vil prisen variere med tilbud og etterspørsel. Prisen på elsertifikater avhenger av været og hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser nye investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.