Garantert god strømpris i 2018

Topp 5-garanti er hvert år blant de fem billigste sammenlignet med våre 20 største konkurrenter. Også i år var det et godt valg med Topp 5-garanti!

Vi har overholdt garantien hvert eneste år siden garantien ble etablert i 2000.

2018 - 5. plass
2017 - 5. plass
2016 - 5. plass

Referanselisten består av de 20 største leverandørene som leverer variabel kraftpris ved årets begynnelse, og gjelder for ett kalenderår. Garantien regnes fra nyttår til nyttår, og for å få fullt utbytte av garantien må du være kunde et helt kalenderår. Prisene henter vi hver uke fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider. Disse prisene er offentlig tilgjengelig for alle.

I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NorgesEnergis husholdningskunder. Dette innebærer at prisene på vinteren når forbruket normalt er høyt, teller mer enn prisene på sommeren, når forbruket normalt er lavere.

Det vil alltid være kampanjetilbud på strompris.no og andre strømportaler. Disse produktene byttes ofte ut, og kan derfor ikke benyttes for å garantere en lav pris over tid. Derfor bruker vi en referanseliste som er utarbeidet i samarbeid med analysebyrået EuroPower AS.

Priser og plasseringer 2018

1 Haugaland Kraft AS                57,42

2 SFE Kraft AS                          57,65

3 BE Kraftsalg                           58,00

4 Tussa Kraft AS                        58,78

5 Topp 5 garanti                        60,17

6 Tafjord Kraftsalg AS                60,43

7 Glitre Energi AS                      62,31

8 Ustekveikja Energi AS             62,51

9 Hålogaland Kraft AS                63,02

10 Askøy Energi                        64,30

11 Fjordkraft AS                        64,41

12 Gudbrandsdal Energi AS        65,15

13 LOS AS                                65,15

14 Hafslund Strøm AS               65,57

15 Hallingkraft AS                     65,82

16 Eidsiva Marked AS                67,54

17 Nordmøre Energiverk AS       68,63

18 HelgelandsKraft AS               70,24

- Vest-Telemark Kraftlag AS. Treffer ikke vilkår for referanse.

- TrønderEnergi Marked AS. Fusjonert med Trondheim Kraft.

- Trondheim Kraft. Fusjonert med TrønderEnergi Marked.