Garantert god strømpris i 2018

Topp 10-garanti er hvert år blant de ti billigste sammenlignet med våre 20 største konkurrenter. Også i 2018 var Topp-10 garanti et godt valg!

NorgesEnergi har overholdt garantien hvert eneste år siden garantien ble etablert i 2000.

2018 - 10. plass
2017 - 8. plass
2016 - 8. plass

Referanselisten består av de 20 største leverandørene som leverer variabel kraftpris ved årets begynnelse, og gjelder for ett kalenderår. Garantien regnes fra nyttår til nyttår, og for å få fullt utbytte av garantien må du være kunde et helt kalenderår. Prisene henter vi hver uke fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider. Disse prisene er offentlig tilgjengelig for alle.

I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NorgesEnergis husholdningskunder. Dette innebærer at prisene på vinteren når forbruket normalt er høyt, teller mer enn prisene på sommeren, når forbruket normalt er lavere.

Det vil alltid være kampanjetilbud på strompris.no og andre strømportaler. Disse produktene byttes ofte ut, og kan derfor ikke benyttes for å garantere en lav pris over tid. Derfor bruker vi en referanseliste som er utarbeidet i samarbeid med analysebyrået EuroPower AS.

Plasseringer og gjennomsnittspriser 2018

1 Haugaland Kraft AS      57,42

2 SFE Kraft AS                57,65

3 BE Kraftsalg                 58,00

4 Tussa Kraft AS              58,78

5 Tafjord Kraftsalg AS      60,43

6 Glitre Energi AS            62,31

7 Ustekveikja Energi AS   62,51

8 Hålogaland Kraft AS     63,02

9 Askøy Energi               64,30

10 Topp 10 garanti      64,41

11 Fjordkraft AS             64,41

12 Gudbrandsdal Energi AS 65,15

13 LOS AS                     65,15

14 Hafslund Strøm AS    65,57

15 Hallingkraft AS          65,82

16 Eidsiva Marked AS     67,54

17 Nordmøre Energiverk AS 68,63

18 HelgelandsKraft AS     70,24

- Vest-Telemark Kraftlag AS. Treffer ikke vilkår for referanse.

- TrønderEnergi Marked AS. Fusjonert med Trondheim Kraft.

- Trondheim Kraft. Fusjonert med TrønderEnergi Marked.