Logoen til NorgesEnergi


Nå stiger prisene på elsertifikater

Alle strømkunder i Norge betaler for elsertifikater. Dette er en lovpålagt kostnad som er inkludert i påslaget på din strømregning. Nå stiger prisene. 

Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft. Denne lovpålagte kostnaden betales uavhengig av hvilken strømleverandør du har og finansieres over strømregningen.   

— Vi i NorgesEnergi er positiv til tiltak som øker produksjon av fornybar strøm. Imidlertid har prisøkningen på elsertifikater vært på over 400 prosent hittil i år, og sammen med andre avgifter og en generell økning i strømprisen blir det en ekstra belastning for kundene våre sier markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi, Geir Arne Gundersen.   

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at det er mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet ønsker å kjøpe el-sertifikater, og det er positivt men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset.   

Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.  

 

 

Når du betaler strømregningen din er bare 1/3 av det du betaler kostander knyttet direkte til forbruket ditt. De resterende 2/3 er nettleie samt skatter og avgifter til staten, og blant dem er elsertifikater 

Norge produserer i hovedvekt strøm fra vannkraft og produksjonskapasiteten er derfor veldig væravhengig. Med en kald og tørr vinter som gikk over til en ekstremtørr sommer er vannmengden kraftig redusert og strømprisene er høyere enn normalt for årstiden.    

 

Lurer du på mer om elsertifikater?

I 2012 innførte Norge og Sverige ordningen med elsertifikater. Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft.  

Denne lovpålagte kostnaden betales uavhengig av hvilken strømleverandør du har og finansieres over strømregningen.    

Norge ønsker at mer av energien vi forbruker skal komme fra fornybar energi og målet med det norsk-svenske samarbeidet er å bygge ut 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i perioden 2012-2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger 

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at det er mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet som ønsker å kjøpe el-sertifikater. Dette er positivt, men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset.  

Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker. 

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/hva-er-elsertifikater/hvordan-fungerer-elsertifikatmarkedet/ 

Begge ordningene har som mål å bidra til produksjon av mer klimavennlig energi. Mens el-sertifikater er lovpålagt, er kjøp av opprinnelsesgaranti en frivillig ordning. Opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Opprinnelsesgaranti betyr at det kjøpes fornybar energi tilsvarende den mengden du bruker hvert år. Norge er en del av et større kraftmarked og strømmen flyter over landegrensene. Det er dermed ikke mulig å si at strømmen du selv forbruker kommer fra fornybare kilder.  

Opprinnelsesgarantiordningen gir deg som kunde mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.  

Det er litt vrient å si noen helt konkret om pris på elsertifikater vil stige ytterligere. Siden elsertifikater kjøpes og selges i et marked vil prisen variere med tilbud og etterspørsel. Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser nye investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.