Strømforbruket i Norge har de siste årene endret seg, og vi bruker mer strøm i kortere perioder ved at vi for eksempel i større grad bruker induksjonsovner og lader elbilene. Det er derfor behov for å øke kapasiteten i strømnettet. For å hindre at nettleien blir veldig mye høyere som følge av en storstilt utbygging av nettetforeslo NVE å innføre en abonnementsmodell på strømmen. Abonnementet du velger sier noe om hvor mye strøm du maksimalt tenker å bruke på en gang. Bruker du mer enn det du abonnerer på, blir strømmen dyrere.  

 Anslag fra NVE viser at nettselskapene må investeres så mye som 140 milliarder kroner i strømnettet de neste 7 årene for å sikre solide og tilstrekkelige strømleveranser til kundene. Disse investeringskostnadene vil nettselskapene hente inn igjen fra kundene. Det er derfor i alles interesse å se på tiltak som kan gjøre investeringsbehovet så lite som mulig og dermed hindre store økninger i nettleien.  

Motstand mot forslag
NVE hadde forslaget ute på høring, og møtte massiv motstand blant annet fra NorgesEnergi— Forslaget fra NVE ga ingen klar klimaeffekt, og det var komplisert og vanskelig å forstå. Vi ønsker at strøm skal være enkelt for kundene å forstå, slik at det blir lettere å ta kloke valg både med tanke på lommebok og klima, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi Geir Arne Gundersen. 

Gundersen er glad for at NVE nå sender revidert forsalg ut på høring: 

— Vi er glad for at NVE nå, etter å ha vært i tenkeboksen en stund, sender et nytt forslag ut på høring. Hva forslaget nå innebærer vet vi ikke. Det viktige for oss er at vi også i fremtiden sikrer stabil strømleveranse, og at tiltak blir treffsikre, forståelig og enkle å iverksette.  

NVE tar sikte på at ny modell for nettleie skal innføres i 2021.