Logoen til NorgesEnergi

Hva påvirker strømprisen?

Strømmen vi bruker kjøpes og selges i et marked. Hvor mye som er til salgs og hvor mye vi vil kjøpe avgjør hva prisen på strømmen blir.

Elvis med skilt, Billig strøm til folket


Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel – hvor mye strøm som kan produseres og hvor stort behovet for strøm er. Strømmen som produseres i Norge kjøpes og selges på en felles nordisk strømbørs som heter Nord Pool. Der bestemmes også prisen på strøm ved at kraftleverandørene må si fra om hvor mye strøm de mener kundene vil bruke det neste døgnet. Kraftprodusentene melder inn hvor mye strøm de vil produsere og til hvilken pris, og deretter fastsettes prisene per time for det neste døgnet. I år har vi opplevd unormalt høye strømpriser i Norge, og nedenfor forklarer vi hvorfor.

 1. Været

96 prosent av den norske kraftproduksjonen består av vannkraft, og derfor er produksjonen svært avhengig av nedbørsmengden. En kald og tørr vinter ble avløst av en ekstremt varm og tørr sommer. Det førte vannmagasinene til bunns og strømprisene til topps og bidro til at vi fikk høyere strømpriser enn på lenge. 

Når vi får lite nedbør synker vannmengden i vannmagasinene og kraftprodusentene kan ikke produsere så mye strøm som markedet etterspør. Strømprisene vil da stige, og forbruket vil naturlig nok reguleres litt. 

I september i år var prisen på strøm 60 prosent dyrere enn i september i fjor i Oslo. Den siste tiden har det kommet mye nedbør i Norge, og det har gjort at mengden vann i magasinene er mer på et normalt nivå. Strømprisen ligger likevel litt over fjoråret, og prognosene for strømprisen i vinter ligger også over det som har vært tilfelle de siste årene.

— Hva strømprisen blir denne vinteren er vanskelig å spå. Tilstrekkelig nedbør er viktig, og det er også temperaturen. Når det blir kaldere vær så øker forbruket og dermed også strømprisene, sier Rita Lund Thune i NorgesEnergi.2. Kull, CO2 og gass

Norsk kraft eksporteres til utlandet gjennom kabler, og vi er en del av et felles europeisk kraftmarkedet. I Norge består kraftproduksjon i hovedsak av vannkraft, men i Europa er det annerledes. Mye av energien som produseres i Europa kommer fra kull og gass, og hvor mye som produseres påvirker strømprisen også i Norge.

Strømmen kjenner ingen landegrenser og det er derfor den totale tilbud og etterspørselen i det europeiske samarbeidet som påvirker strømprisene. Prisen på kull og prisen på CO2 kvoter for fossil kraftproduksjon påvirker også prisen. 3. Elsertifikater

I 2012 innførte Norge og Sverige ordningen med elsertifikater. Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft. Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at det er mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet ønsker å kjøpe el-sertifikater, og det er positivt men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset. Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.