Historiske vilkår for Prismatch

Her har vi samlet alle versjoner av vilkårene for Prismatch.

Vilkår gjeldende fra 12.01.2022

 • Prismatch gjelder for aktive privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
 • Prismatch må registreres via Min side, ikke per telefon, sosiale medier, chat eller epost.
 • Du kan kun matche mot spotprisavtaler. Nettleie, fastprisavtaler, variable avtaler, avtaler med pristak, avtaler med bindingstid eller avtaler for kunder som produserer egen strøm omfattes ikke av prismatch
 • Prismatch kan ikke brukes hvis du benytter deg av et prissikringstilbud fra NorgesEnergi
 • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid og prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
 • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
 • Prismatch kan ikke benyttes mot avtaler med negativt påslag/minuspåslag eller mot avtaler med gratis strøm og kronesrabatter
 • Prismatch gjelder for den måneden du kontakter oss i og du kan kun matche en gang per kalendermåned
 • Samme avtale hos konkurrent kan kun prismatches én gang​

Vilkår gjeldende fra 07.12.21 - 11.01.2022

 • Prismatch gjelder for aktive privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
 • Prismatch gjelder for samme avtaletype som NorgesEnergi tilbyr. Nettleie, fastprisavtaler, avtaler med pristak, avtaler med bindingstid eller avtaler for kunder som produserer egen strøm omfattes ikke av prismatch
 • Prismatch kan ikke brukes hvis du benytter deg av et prissikringstilbud fra NorgesEnergi
 • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid og prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
 • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
 • Prismatch kan ikke benyttes mot avtaler med negativt påslag/minuspåslag eller mot avtaler med gratis strøm og kronesrabatter
 • Ved prismatch mot variable avtaler benytter vi dagsaktuell pris som konkurrent oppgir
 • Prismatch gjelder for den måneden du kontakter oss i og du kan kun matche en gang per kalendermåned
 • Samme avtale hos konkurrent kan kun prismatches én gang​

Vilkår gjeldende fra 29.10.2021 til 06.12.2021

Dersom Prismatch gjelder et tilbud hvor det er andre betingelser eller prisjusteringer i perioden kan dette bli inkludert.

 • Prismatch gjelder for aktive privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
 • Prismatch gjelder for samme avtaletype som NorgesEnergi tilbyr, men ikke fastprisavtaler, pristak eller avtaler med bindingstid
 • Prismatch kan ikke brukes hvis du benytter deg av et prissikringstilbud fra NorgesEnergi
 • Nettleie og overskuddskraft omfattes ikke av prismatch
 • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid og prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
 • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
 • Prismatch kan ikke benyttes mot avtaler med negativt påslag/minuspåslag eller mot avtaler med gratis strøm og kronesrabatter
 • Ved prismatch mot variable avtaler benytter vi dagsaktuell pris som konkurrent oppgir
 • Prismatch gjelder for den måneden du kontakter oss i og du kan kun matche en gang per kalendermåned
 • Samme avtale hos konkurrent kan kun prismatches én gang​

 

Vilkår gjeldende fra 13.09.2021 til 29.10.2021

Dersom Prismatch gjelder et tilbud hvor det er andre betingelser eller prisjusteringer i perioden kan dette bli inkludert.

 • Prismatch gjelder for aktive privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
 • Prismatch gjelder for samme avtaletype som NorgesEnergi tilbyr, men ikke fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid
 • Prismatch kan ikke brukes hvis du benytter deg av et prissikringstilbud fra NorgesEnergi
 • Nettleie og overskuddskraft omfattes ikke av prismatch
 • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid og prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
 • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
 • Prismatch kan ikke benyttes mot avtaler med negativt påslag/minuspåslag eller mot avtaler med gratis strøm og kronesrabatter
 • Ved prismatch mot variable avtaler benytter vi dagsaktuell pris som konkurrent oppgir
 • Prismatch gjelder for den måneden du kontakter oss i og du kan kun matche en gang per kalendermåned
 • Samme avtale hos konkurrent kan kun prismatches én gang​

 

Vilkår gjeldende frem til 12.09.21

Send inn dokumentasjon på tilbudet du har fått til kundeservice@norgesenergi.no eller ring oss på 38 10 00 80, så sammenligner vi prisene. Vi vil da matche prisen i 30 dager basert på prisen du betaler i dag og ditt forventede forbruk. Dersom Prismatch gjelder et tilbud hvor det er andre betingelser kan dette bli inkludert.

 • Prismatch gjelder for privatkunder hos NorgesEnergi med et forventet årsforbruk opp til 50.000 kWh og maks 3 anlegg
 • Prismatch gjelder for samme avtaletype som NorgesEnergi tilbyr, men ikke fastprisavtaler og avtaler med bindingstid
 • Nettleie og overskuddskraft omfattes ikke av prismatch
 • Det gis ikke garanti for prisforskjeller mellom avtaler fremover i tid
 • Prismatch kvalifiserer ikke til utbetaling
 • Prisene må være dagsaktuelle, allment tilgjengelige og tilgjengelige på strømleverandørens hjemmeside
 • Prismatch kan også benyttes mot avtaler med negativt påslag samt andre introduksjons- og kampanjetilbud. Dette vil da medføre at avtalen kun vil bli matchet en gang. Vi matcher ikke tilbud om gratis strøm og kronesrabatter
 • Det må minimum gå 30 dager mellom hver gang du benytter deg av prismatch