Som kunde har du krav på kompensasjon dersom du har vært uten strøm i over 12 timer, og beløpene avhenger av strømbruddets lengde. Du kan be om kompensasjon selv om du ikke har hatt spesielle utgifter eller opplevd skader i forbindelse med strømbruddet. 

Dette kan du kreve 
Forskriften skisserer at nettselskapene skal kompensere deg for strømbrudd slik:  

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer, 
  • 1400 kroner for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer og 
  • 2700 kroner for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer. 

For avbrudd ut over 72 timer, skal det gis et tillegg på 1300 kroner for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode så lenge avbruddet varer.  For at dette skal gjelde må strømbruddet være sammenhengende. Dersom strømmen kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd. 

..og sik gjør du det 

Det er nettselskapet som er ansvarlig for stabilitet i strømnettet, og det er de du skal søke kompensasjon fra. Nettselskapene krever at du selv tar kontakt og ber om kompensasjon. Det må skje skriftlig, og senest innen 3 måneder etter at strømbruddet inntraff. Du skal finne informasjon om dette på nettsiden til din nettleverandør.  

Dersom selskapet innvilger kompensasjon kommer det til fratrekk på neste faktura.  

Les mer: Reglene om kompensasjon er regulert i Kontrollforskriften kapittel 9A 
NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har også utarbeidet en veileder til forskriften.