Nå får alle privatkunder strøm og nettleie på to separate faktura

I løpet av sommeren vil alle privatkunder motta faktura for strøm og nettleie hver for seg. Her kan du lese hva dette betyr for deg.

Hvorfor?

Kort forklart gjør vi dette for å kunne opprettholde vår posisjon som en av landets ledende lavprisaktører.

Avtalen med netteierene medfører store kostnader, blant annet fordi vi må dekke nettleien dersom en kunde ikke betaler fakturaen sin til oss. Vi står også alene med kostnaden for fakturering. I tillegg vil du lettere kunne skille mellom nettleie og ditt faktiske strømforbruk, med andre ord se hva du betaler for - og hvem du betaler til. Vi opplever at denne løsningen ikke har bidratt til å gjøre det så enkelt som vi ønsket, noe som var et av våre hovedmål med gjennomfakturering.

Hva betyr dette for meg?

Det betyr at d vil få to regninger når vår avtale med netteieren din avsluttes, og det vil bli enklere å se hva du betaler for og hvem du betaler til.

Dersom du har takket "Ja takk til alle" (også kalt "Alltid eFaktura") i nettbanken din, vil du automatisk få både strømfakturaen og nettleiefakturaen som eFaktura.

Har du ikke aktivert dette i nettbanken, vil fakturaene komme i posten. 

Strømstøtten fra staten vil kun trekkes fra nettleien, og et eventuelt overskytende beløp vil utbetales av den lokale netteieren. Det er derfor viktig at du oppdaterer kontaktinformasjon og kontonummeret ditt hos netteieren din.

Når skjer dette?

Avslutningen av gjennomfakturering skjer i tre omganger, hvor det er noen som får to separate faktura fra juni, noen fra juli og noen fra august. Under kan du se når vi avslutter gjennomfakturering med de ulike netteierne.

Merk at dette ikke gjelder for bedriftskunder i NorgesEnergi.

Jeg har Strømkonto, hva skjer da?

Dersom du har Strømkonto vil du få egen faktura for nettleie fra din netteier.

Strømkonto vil dekke strømregningen din og ved behov vil du få justert ditt anbefalte beløp per måned. 

 

Agder Energi Nett AS
Arva (Nordlandsnett AS)
Arva (Troms Kraft Nett)
BKK Nett (Sunnfjord Energi Nett)
BKK Nett (Tysnes Kraftlag Nett)
BKK Nett AS
BKK Nett AS (Etne Elektrisitetslag SA)
Elinett AS (Istad Nett AS)
Elinett AS (Istad Nett AS (Nesset Kraft Nett))
Elmea AS (Lofotkraft)
Elvia AS (Eidsiva Nett)
Elvia AS (Hafslund Nett)
Elvia AS (Trøgstad Elverk AS)
Fagne AS (Fitjar Kraftlag)
Fagne AS (Haugaland Kraft Nett AS)
Fagne AS (Suldal Elverk KF)
Fjellnett (Eidefoss Nett AS)
Føye AS (Ringerikskraft AS (Nore Energi Nett AS))
Føye AS (Ringerikskraft AS)
Glitre Energi Nett AS - Distribusjon
Griug (Valdres Energiverk AS Nett)
Hålogaland Kraft Nett AS
Hålogaland Kraft Nett AS (Nordkraft Nett)
Jæren Everk
Klive (Nord-Østerdal Kraftlag)
Kvam Energi Nett
Linea AS (Helgeland Kraft Nett AS)
Linja AS (SFE Nett)
L-nett (Lyse Elnett AS)
Lysna (Fusa Kraftlag)
Midtnett AS (MidtKraft Nett)
NEAS (Nordmøre Energiverk)
Nettselskapet AS
Norgesnett AS
Rakkestad Energi AS Nett
Røros E-verk
VENI Metering AS (Eneas)
Vestmar Nett AS (Kragerø Energi AS)
Vevig AS (Gudbrandsdal Energi Nett)

MØRENETT AS
Mørenett AS (Tafjord Nett)

Tensio OEV AS (Oppdal E-verk)
Tensio TN AS (NTE Nett AS)
Tensio TS AS (Gauldal Energi AS)
Tensio TS AS (Trønderenergi Nett AS)

 

Lede AS (Hjartdal Elverk)
Lede AS (Skagerak Nett AS)