Disse strømbegrepene bør du lære deg

Du har kanskje hørt og lest om påslag, effekttariff og elsertifikater før, men vet du hva de betyr? Vi gir deg svar på de vanligste spørsmålene vi får.

Spotpris 
Det finnes mange ulike strømprodukter i markedet, men 70 prosent av alle kunder i Norge har det som kalles for Spotpris. Det betyr at du som kunde betaler det samme for strømmen som det strømselskapene kjøper det inn for.  

Variabel avtale 
Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Prisendringer varsles i forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet.  

Fastpris 
Noen kunder velger fastpris og fordelen her at det gir stor forutsigbarhet for strømutgiftene dine. Egentlig litt på samme vis som med fastrente i banken.   

Leveringsplikt 
Mange av oss bytter bolig i løpet av et år, og endel tror at strømmen følger med når vi flytter. Slik er det ikke. Nettselskapene er forpliktet til å levere strøm til deg dersom du skulle glemme å bestille strøm i din nye bolig, men de tar seg godt betalt for det. Tall fra NVE viser at om lag 60 000 husstander fikk strømmen sin levert av nettselskapet i 2017.   

Slik melder du flytting til NorgesEnergi

Prisområde 
Norge er normalt delt inn i fem prisområder, hvor spotprisene fra NordPool er forskjellige. Det gir prisforskjeller mellom de ulike landsdelene. I de nordligste fylkene er det unntak for merverdiavgift, og spotprisen fremstår dermed med rimeligere der.  

Nettleie
Nettleie er avgiften du må betale til det lokale nettselskapet og som skal dekke kostnadene for strømtilførselen inn til hjemmet ditt, samt drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område. Nettleien er sammensatt av et fast beløp og et beløp som varierer med forbruket.  Det er ikke mulig å bytte nettselskap på samme måte som du kan bytte strømselskap. 

 

AMS 
AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer og kalles ofte smarte strømmålere. Den måler enda mer nøyaktig hvor mye strøm du bruker og sender automatisk inn forbruket ditt til nettselskapet ditt. Med smarte strømmålere blir det mulig å tilpasse forbruket ditt til tider hvor strømprisen er billigere og gir også mulighet for automatisk styring av forbruket.  
Alle strømkunder i Norge skal ha fått installert AMS-måler innen januar 2019.  

Effekttariff
Myndighetene melder om stort behov for utbygging av strømnettet i tiden fremover. En utfordring for strømnettet er at mange av oss bruker mye strøm på en og samme tid (såkalt effekt), og dersom nettselskapene skal ta høyde for forbrukstopper når de bygger ut vil det bli veldig dyrt. For å sikre at strømforbruket jevnes ut foreslår NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, å «straffe» overforbruk eller høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm. 

Påslag
Påslagene som er på enkelte strømprodukter vises alltid i øre/kWh, og hvor mye du totalt betaler i påslag avhenger av hvor mange kWh du har brukt.

Opprinnelsesgaranti 
Dersom du kjøper opprinnelsesgaranti for strømmen du kjøper garanterer strømselskapet av det produseres strøm tilsvarende ditt forbruk fra fornybare kilder. Fornybare kilder er eksempelvis vann, vind, sol eller biobrensel. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som igjen garanterer oss at strømmen vi kjøper er fornybar. 

Stadig flere strømkunder i NorgesEnergi ønsker å ta miljøansvar gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. Les mer om opprinnelsesgarantier her 

Elsertifikat 
Elsertifikater er en lovpålagt avgift som alle strømselskaper er pålagt å kreve inn på vegne av myndighetene. Støtteordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm. Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.  Les mer om elsertifikater her

 

Fastbeløp 
For noen strømavtaler må du betale et månedlig fastbeløp uavhengig av hvor stort forbruk du har. Fastbeløpet skal være opplyst for alle strømtilbud som har det.  

Elavgift 
Det er nettselskapet som fakturerer deg for elavgiften. Avgiften er inkludert i fakturaen du får fra nettselskapet. Elavgiften har økt med om lag 50 prosent på få år, og har alene økt statens inntekter med 4 milliarder kroner siden 2010. 
I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å sette ned avgiften med 1 øre per kilowattime. Det betyr en reduksjon på 200 kroner i året for en husholdning med et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kilowattimer.