Her fremkommer det at 21 prosent av leverandørbyttene i perioden 2008-2018 i snitt gikk til NorgesEnergi. Selv om det finnes over 100 strømleverandører i Norge, velger mer enn hver femte husholdning Norgesenergi når de vraker sitt gamle selskap.

Årsaken er enkel: Mens mange av de andre billigaktørene bruker lokketilbud for å skaffe seg nye kunder, satser Norgesenergi på å være billig over tid, med faste lave priser. 

Konkurrentenes tilbud er i enkelte tilfeller så ekstremt billige at de taper penger på å selge kampanjeproduktene. Men disse utgiftene tjener aktørene fort inn igjen når den nye kunden flyttes over til en annen og langt dyrere avtale etter kun en måned eller to.

Klikk her for å bytte til Norgesenergi du også!

 

Kilde: NVE - Leverandørbytter 2020