Informasjon om markedsundersøkelsen

Følgende er hentet fra Itera og Thema Consulting:

Sammenligning av spotprodukter i markedsrapport strøm høst 2021

Kilde: Aktørenes hjemmesider 24.08.2021.

Vurdering av de mest synlige eller opplevd anbefalte spotproduktene som vises på hjemmesidene. Omregnet til øre/kWh basert på et årlig forbruk på henholdsvis 10.000 kWh og 20.000 kWh inkludert påslag og fastpris. Vi ser også bort fra avtaler der lovpålagte elsertifikater eller andre priselementer ikke er oppgitt, samt avtaler med særbetingelser. I tillegg ser vi bort fra online-avtaler, med unntak av tilfellene der det er den eneste avtalen leverandøren tilbyr. For Tibber og Vibb har vi lagt til grunn et påslag på 1 øre/kWh basert på informasjon på hjemmesiden om maks påslag.