Når gjelder Prismatch fra?

Prismatch gjelder for hele den måneden du kontaktet oss i. Kontakter du oss på telefon eller chat registrerer vi med det samme. Kontakter du oss på epost så vil det være noe behandlingstid, men vi vil registrere Prismatch basert på den datoen vi mottok din epost. Hvilken måte du kontakter oss på vil derfor ikke påvirke hvilken periode Prismatch gjelder for. Du kan ikke bestille Prismatch frem i tid.