Kompensasjonsordning: Får jeg støtte uansett hvilken strømavtale jeg har?

Ja, det gjør du! Regjeringen har bestemt at det skal gis kompensasjon til alle privatkunder uavhengig av om de har en spotprisavtale, variabel pris eller fastpris. Kompensasjonen ble endret fra og med januarforbruket (strømregningen som kommer i februar), og dette er ordningen:
1. Strømmen du brukte i desember (kommer på regningen i januar): Dersom snittprisen for spot overstiger 70 øre per kWh (eks. mva) vil du få dekt 55 % av kostnadene over dette uansett hvilken avtale du har.
2. Strømmen du bruker i januar, februar og mars (kommer på regningene i februar, mars og april): Dersom snittprisen for spot overstiger 70 øre per kWh (eks.mva) vil du få dekt 80 % av kostnadene over dette uansett hvilken avtale du har.