Kommer prisen på elsertifikater til å stige ytterligere?

Det er litt vrient å si noen helt konkret om pris på elsertifikater vil stige ytterligere. Siden elsertifikater kjøpes og selges i et marked vil prisen variere med tilbud og etterspørsel. Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser nye investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.