Kan jeg velge hvilken time dere spanderer?

Vi spanderer én time for hver dag du er kunde. Det vil si at det er summen av dager du har vært kunde som bestemmer hvor mange timer vi skal trekke fra på juli-fakturaen. Og hvor mye du får trukket fra avhenger av antall timer, og selvfølgelig strømprisen i juli. Hvis du for eksempel aktiverte Bonustimen 11.oktober 2021 vil du spare 82 strømtimer ut 2021 som vil trekkes fra strømregningen din i juli 2022.

Slik beregnes fratrekket: Bonus til fradrag på strømregning for juli = ("En times strømforbruk per dag i Opptjeningsperioden" / "744 timer i juli") x "ditt totale strømforbruk i kWh i juli" x "Kundens gjennomsnittlige strømpris (NOK / kWh) i juli ".