Kan jeg velge hvilken time dere spanderer?

Det er ikke en spesifikk time på døgnet som blir kompensert. Det er summen av dager du har vært medlem i bonusprogrammet (1 dag = 1 time), forbruket ditt og strømprisen i juli som bestemmer hvor stor sum du får til fratrekk på fakturaen i august. Vilkårene i Bonusprogrammet tar ikke høyde for at staten kompenserte store deler av spotprisen, og i beregningene legger vi til grunn spotprisen i sin helhet. Det er en fordel for deg. 

Eksempel:

  1. Du aktiverte Bonustimen 8. oktober 2021. 
  2. Da vil du kunne spare opp 83 strømtimer (det var 83 dager igjen av 2021 fra 8. okt når bonuspgrammet ble lansert) som vil trekkes fra på augustfakturaen din.  
  3. Har du et juliforbruk på 1500 kwt og strømprisen for juli i snitt blir 150 øre/kWh så vil vi trekke fra 251 kroner på fakturaen din. 

Formelen for utregning er: Bonus til fradrag på strømregning for juli = ("En times strømforbruk per dag i Opptjeningsperioden" / "744 timer i juli") x "Kundens totale strømforbruk i kWh i juli" x "Kundens gjennomsnittlige strømpris (NOK / kWh) i juli»