Hvorfor stiger prisen på elsertifikater?

Elsertifikater kjøpes og selges i et marked og prisen vil derfor variere med tilbud og etterspørsel. Vi ser at det er mange store aktører med til dels energikrevende virksomhet som ønsker å kjøpe el-sertifikater. Dette er positivt, men det bidrar til større etterspørsel og tilbudet er begrenset.  

Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk, øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon, øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker. 

https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/hva-er-elsertifikater/hvordan-fungerer-elsertifikatmarkedet/