Hvorfor matcher ikke NorgesEnergi variable avtaler eller avtaler med negativt påslag?

NorgesEnergi ønsker ikke å bidra til at lokkeprisavtaler skal bli standarden i bransjen og derfor vil vi ikke prismatche mot avtaler med negativt påslag. Flere variable avtaler i markedet er også priset langt under innkjøpspris. Da har man enten satt feil pris eller så er det en bevisst lokkeprisavtale. Lokkeprisavtalene øker også kraftig i pris over tid, og gir et falsk bilde av avtalens gunstighet. Vi har derfor valgt å ikke tilby Prismatch ved denne type avtaler.