Hvorfor matcher ikke NorgesEnergi avtaler med negativt påslag?

NorgesEnergi ønsker ikke å bidra til at lokkeprisavtaler skal bli standarden i bransjen og derfor vil vi ikke prismatche mot denne type avtaler. Lokkeprisavtalene øker også kraftig i pris over tid, og gir et falskt bilde av avtalens gunstighet. Vi har derfor valgt å ikke tilby prismatch ved denne type avtaler.