Hvorfor har strømprisene vært så høye i år?

Norsk kraftproduksjon består av 96 % vannkraft. Det betyr at vi har et væravhengig kraftsystem som vanligvis gir oss god tilgang på rimelig og fornybar strøm. I år ble imidlertid en kald og tørr vinter avløst av en sommer med lite nedbør og rekordvarme. Dette førte til tømte vannmagasiner og unormalt høye strømpriser.