Hvorfor har jeg minussaldo på Strømkontoen?

Hvis du har betalt det anbefalte beløpet på Strømkonto-regningen din og fortsatt opplever at saldoen er i minus, kan følgende ha skjedd:

  • Du satte i gang med Strømkontoen når strømforbruket ditt var over gjennomsnittet for året, mest sannsynlig om vinteren.
  • Du startet med Strømkontoen når strømprisene var over gjennomsnittet for året, også her mest sannsynlig om vinteren.

Dette er helt normalt, siden beløpet du betaler hver måned inn til Strømkontoen er et gjennomsnitt av det du vanligvis betaler i løpet av et år. Da vil beløpet være lavere enn det du faktisk bruker om vinteren, og til gjengjeld være høyere enn det du faktisk bruker om sommeren.