Hvordan regner dere ut rabatten?

Rabatten estimeres basert på en gjennomsnittlig forbruksprofil på vår kundeportefølje. Hvis for eksempel januar står for 13% av alle våre kunder sitt årsforbruk vil en kunde som prismatcher i januar få en rabatt som regnes utfra 13% av sitt estimerte årsforbruk. Om våren og sommeren bruker de aller fleste mindre strøm enn om vinteren, så prosenten i en sommermåned vil naturlig nok være lavere enn om vinteren.

Vi regner ut rabatten basert på dagens strømpris og et estimert forbruk for de neste 30 dagene fra datoen prismatchen blir lagt inn hos oss.