Hvordan fungerer Strømkonto?

Strømkonto er en fleksibel betalingtjeneste levert av Tellier Service. Dersom du har Strømkonto betaler du en annen faktura - fra Tellier Service AS - enn den vanlige strømfakturaen fra NorgesEnergi med ditt faktiske strømforbruk. Du betaler det samme beløpet hver måned gjennom året for å gjøre det enkelt og forutsigbart for deg. Kort fortalt fungerer Strømkonto slik: 

  • Det beregnes et anbefalt månedsbeløp til deg basert på strømforbruket ditt og strømpriser
  • Du betaler det anbefalte månedsbeløpet til din Strømkonto, mens dine faktiske strømutgifter hos NorgesEnergi belastes din Strømkonto
  • Endres strømforbruket ditt eller strømprisene i større grad, vil ditt anbefalte månedsbeløp justeres
  • Dersom det skjer endringer rundt Strømkonto eller månedsbeløpet vil vi kontakte deg på vegne av Tellier Service
  • Du kan når som helst velge å betale mer eller mindre enn det anbefalte månedsbeløpet, men ikke mindre enn minstebeløpet
  • Har du flere strømavtaler hos oss, inkluderes alle i din Strømkonto 

Logg inn på Min side for å få oversikt over din Strømkonto fra Tellier Service, samt dine faktura for ditt faktiske strømforbruk fra NorgeEnergi.