Hvordan beregnes månedsbeløpet på Strømkonto?

Med utgangspunkt i strømforbruket og strømprisene, beregner Tellier Service et gjennomsnitt av forventet strømregning gjennom et helt år. Dette deles da på 12 måneder, og utgjør ditt anbefalte månedsbeløp. Ved større endringer i strømforbruket eller strømprisene, vil Tellier Service gjøre nye beregninger av det anbefalte månedsbeløpet. Dette får du beskjed om fra oss i NorgesEnergi - slik at du alltid betaler et mest mulig riktig beløp.