Hvordan beregnes månedsbeløpet på Strømkonto?

Med utgangspunkt i strømforbruket og strømavtalen din, beregner vi et gjennomsnitt av forventet strømregning gjennom et helt år. Ved større endringer i strømforbruket ditt, endres det anbefalte månedsbeløpet og vi gir deg beskjed om dette - slik at du alltid betaler et mest mulig riktig beløp.