Hvordan avleses AMS-måleren min?

Med AMS-måler blir strømforbruket ditt automatisk avlest og innrapportert til netteier på timenivå. Du faktureres for ditt eksakte forbruk den enkelte time gjennom alle døgnets 24 timer. På strømfakturaen din vil dette framkomme som en snittpris for måneden, for å unngå en lang og uoversiktelig faktura med nesten 750 fakturalinjer (24 timer x 31 dager = 744 prislinjer).