Kompensasjonsordning: Hvor lenge varer det?

I regjeringens forslag skal ordningen vare ut mars 2022, som betyr at du potensielt kan få kompensasjon for desember, januar, februar og mars. Det vil i så fall fremkomme på regningene du mottar i januar, februar, mars og april.