Hva er leveringspliktig strøm?

Leveringspliktig strøm, også kalt ventestrøm, er et begrep som brukes dersom du ikke har en strømleverandør, og du må betale for strømmen direkte til den lokale netteieren din. Prisen du betaler for dette er høyere enn markedsprisen, så det lønner seg å være tidlig ute med å velge en strømleverandør hvis du skal flytte eller overta ansvaret for strømmen.