Hva er forskjellen på elsertifikater og opprinnelsesgaranti?

Begge ordningene har som mål å bidra til produksjon av mer klimavennlig energi. Mens el-sertifikater er lovpålagt, er kjøp av opprinnelsesgaranti en frivillig ordning.

Opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Opprinnelsesgaranti betyr at det kjøpes fornybar energi tilsvarende den mengden du bruker hvert år. Norge er en del av et større kraftmarked og strømmen flyter over landegrensene. Det er dermed ikke mulig å si at strømmen du selv forbruker kommer fra fornybare kilder. 
 

Opprinnelsesgarantiordningen gir deg som kunde mulighet til å bruke forbrukermakten din til å øke etterspørselen etter fornybar energi.