Hva er Elhub?

Elhub er navnet på Statnetts datahub. Fra februar 2019 overtok Elhub blant annet innsamling av målerdata og håndtering av meldinger mellom strømleverandører og netteiere. Nettselskapet sender målerverdier til Elhub, som deretter videresender disse dataene til oss som strømleverandør.

Elhub har effektivisert kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Som strømleverandør gikk vi fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge, til kun å forholde oss til og kommunisere med én part – nemlig Elhub.

Du som strømkunde kan selv logge deg inn i Elhub og laste ned all info om dine strømavtaler og ditt strømforbruk time for time. Du vil også se hvilken netteier du er tilknyttet.

Du kan lese mer om Elhub her.