Hva er Elhub?

Elhub er navnet på Statnetts nye datahub, som fra februar 2019 overtar blant annet innsamling av målerdata og håndtering av meldinger mellom strømleverandører og netteiere. Etter overgangen til Elhub sender nettselskapet ditt målerverdier til Elhub, som deretter videresender disse dataene til oss. Elhub effektiviserer også kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Som strømleverandør går vi fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge, til kun å forholde oss til og kommunisere med én part – nemlig Elhub. Du kan lese mer om Elhub her.