NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Når får jeg første faktura fra NorgesEnergi og hva inneholder denne?

Kunder med gjennomfakturering

Strøm, nettleie og strømstøtte på samme regning

Den første strømregningen fra NorgesEnergi kommer måneden ETTER at strømavtalen din ble aktiv. Vanligvis er dette i midten av måneden, men noen ganger kan den komme litt senere, for eksempel hvis vi venter på forbrukstallene eller nettfaktura fra netteieren din. 

Du blir fakturert for strømforbruket fra den datoen kundeforholdet ditt hos NorgesEnergi startet, og ut måneden.

Feks: Startet din strømavtale 13. september, vil du vanligvis få faktura midtveis i oktober. Fakturaen inneholder strømforbruket ditt fra 13. september og frem til 1. oktober.

Nettleie

Netteieren din sender oss nettleiefaktura for hele den forrige måneden, og tar ikke hensyn til når du ble kunde hos NorgesEnergi.  Altså, ble du kunde hos oss 13. september, vil fakturaen du får av NorgesEnergi i midten av oktober inneholde nettleie for hele september + strømforbruket ditt i perioden 13. september og frem til 1. oktober.

NB! Dersom du ble kunde hos oss tidlig i måneden, for eksempel 3. september, vil også nettleien for august sannsynligvis havne hos oss. 

Da får du altså nettleie for hele august og hele september på din første faktura fra NorgesEnergi + strømforbruk for perioden 3. september og frem til 1. oktober.

Savner du strømstøtten på sluttfaktura fra din forrige strømleverandør? Les mer her.

Lurer du på hvilke netteiere vi har avtale om gjennomfakturering med? Les mer her.

Kunder som ikke har gjennomfakturering

Strøm og nettleie (med fratrekk for eventuell strømstøtte) faktureres hver for seg

Den første strømregningen fra NorgesEnergi kommer måneden ETTER  at strømavtalen din ble aktiv. Vanligvis er dette i midten av måneden, men noen ganger kan faktura komme litt senere. Du blir fakturert for strømforbruket fra den datoen kundeforholdet ditt hos NorgesEnergi startet, og ut måneden.

Feks: Startet din strømavtale 13. september, vil du vanligvis få faktura midtveis i oktober. Fakturaen inneholder strømforbruket ditt fra 13. september og frem til 1. oktober.

Har du spørsmål om nettleie og strømstøtte må du kontakte din netteier.