logoen til NorgesEnergi Bedrift


Spar energi i sommer

16.05.2018

På varme sommerdager er det ønskelig å holde varmen ute, samtidig som innetemperaturen kan opprettholdes på en energieffektiv måte. Vi i NorgesEnergi Bedrift ønsker å gi kundene våre smarte tips som kutter strømutgiftene og har laget denne sjekklisten for bedrifter - slik at dere kan spare energi i sommerdrift. 

Denne sjekklisten gir tips om hva som er viktig å huske på for å unngå unødvendig energibruk når det ikke er behov for romoppvarming. 

Unngå unødvendig romoppvarming

 • Sjekk temperaturer og systemer for å unngå at det varmes når det ikke er behov.
 • Unngå å varme og kjøle samtidig.
 • Settpunkter for varme kan stilles lavt.
 • Kontroller at pumper og ventiler fungerer som de skal.
 • Utfør manuell sjekk av at varmelegemer ikke står på.
 • Unngå varmesluk. Sjekk vinduer. Åpne vinduer kan medføre at ovner gir varme som går til spille.
 • Sørg for riktig drift av solavskjerming. Viktig at solavskjermingen tas ned tidsnok før rommet er overopphetet. Den kan være nede når rommet ikke er i bruk.
 • Årlig rengjøring og vedlikehold av solavskjerming er viktig.
 • Kontroller at solavskjermingen virker i alle rom.
 • Tett igjen utettheter i klimaskallet for å unngå at varm luft lekker inn gjennom åpninger.
 • Luftinntak til ventilasjon skal være plassert på skyggesiden.

 

Energieffektiv kjøling

 • Ved å velge lys og utstyr med lav effekt, reduseres kjølesesongen, og dermed energiforbruket. Klarer man å redusere driftstiden på enhetene, spares enda mer.
 • Byggets ventilasjonsanlegg kan brukes til å fri-kjøle bygg med kald uteluft om natten.
 • Kjøleenergi kan gjenvinnes i ventilasjonen, ved å utnytte at luften etter varmegjenvinner er kaldere enn uteluft.
 • Når det er varmere ute enn inne, hjelper det ikke å åpne vinduer.
 • Kontroller sett-punkter for kjøling av rom. I bygninger med kjøling, bør man stille termostater på så høyt som mulig, slik at man ikke kjøler mer enn nødvendig.
 • Krav til innetemperatur må ses i sammenheng med bekledning. Om sommeren bør man kunne gå med samme bekledning inne som ute. Og akseptere høyere innetemperaturer enn man tillater vinter.
 • Bruke sjokklufting i stedet for å la vinduer stå åpne over lengre tid.
 • Frekvensstyrte pumper sparer energi.
 • Gjør kjølesesongen kort og effektiv. Unngå unødvendig pumpedrift.
 • Overskuddsvarme fra kjøling, kan gjenvinnes til tappevann.
 • Ved å ha lyse farger rundt luftinntak unngås varmeabsorbsjon som gjør luften varmere.
 • Fjerning av luftbobler fra isvannskrets i kjøleanlegg gjør kjølingen mer effektiv.
 • God isolasjon av rør, sikrer temperaturer dit de skal og unngår at energi går tapt i distribusjon.
 • Sørg for riktig drift og vedlikehold av kjøleanlegg.
 • Hvite tak reflekterer varme. Mørke tak absorberer varme.

 

Styring og drift

 • Utdanningsbygg eller andre bygg som stenger over en lengre periode, kan slå av eller redusere drift av tekniske anlegg.
 • Sjekk alle relevante innstillinger i SD-anlegg for sommerdrift.
 • Sett deg inn i hvordan termostater virker, for å drifte mest mulig energieffektivt.
 • Bruk feriemodus i rom som ikke er i bruk over flere dager.
 • Riktig styring av romoppvarming, ventilasjon og kjøling sikrer at temperaturer ikke er i konflikt.
 • For sommerdrift bør det vurderes egen el-kolbe for oppvarming av tappevann, slik at ikke hele varmeanlegget må driftes kun på grunn av tappevann.
 • Sørg for å ha en rominstruks for brukere med veiledning om energieffektiv bruk. Termostater, solavskjerming, lys og utstyr. Vinduslufting med mer.
 • Husk å rengjøre og skifte filtre for å unngå unødvendig vifteenergi.

 

Lys og utstyr

 • Skru av lys og utstyr når det ikke er behov.
 • Bruk energieffektiv belysning, som avgir lite varme. Glødepærer kan skiftes med LED.
 • Vurder tiltak i rom med mye varmeavgivelse fra utstyr.
 • Vurder lys-styring som reduserer kunstig lys mot dagslys og behovsstyrer lys mot tilstedeværelse.
 • Ikke sett utstyr som avgir varme i nærheten av termostater.

 

Utendørs

 • Sjekk at gatevarme er avslått.
 • Investering i automatikk på gatevarme som gjør at den slås automatisk av.
 • Styring av utelys med astrour tar hensyn til soloppgang og solnedgang.

 

Boliger

 • Tørk tøyet ute. Unngå bruk av tørketrommel når det er gratis tørkeenergi tilgjengelig fra naturen.
 • På varme dager, kan man grille ute i stedet for å bruke komfyr inne for å unngå unødvendig oppvarming.

 

Enøktiltak

For å prioritere tiltak, kan man gjennomføre en enøkanalyse som kan gi nærmere informasjon om investeringer og nedbetalingstid. Energioppfølging gir kunnskap om egen energibruk og er forutsetning for å kunne planlegge, iverksette og måle effekten av tiltak.

 

 

Kilde: Våre ENØK-rådgivere i Norconsult og NorgesEnergi Bedrift