logoen til NorgesEnergi Bedrift


Solenergi - et konkurransedyktig valg

30.04.2018

Et solcelleanlegg i næringsbygg plassert i Oslo, vil kunne produsere strøm for ca. 2 kr/kWh, i følge en solstudie fra Enova.

Solceller

Kommersielt tilgjengelige solceller har en virkningsgrad på mellom 14 - 20 %. Figuren under viser eksempelvis at man i Oslo får en solinnstråling på en sørvendt fasade på gjennomsnittlig 200 W per m² i april og august, med vinkel 30 ˚.

Forholdet mellom pris, virkningsgrad og tilgjengelig areal er gjerne avgjørende for valg av teknologi. Solceller kan monteres på tak eller fasade, og kan erstatte annen type kledning. Solceller kan også ettermonteres på eksisterende fasader, her kan de også fungere som solavskjerming, som ved Operaen i Oslo.

 

Plusskundeordning

Dersom solcelleanlegget produserer mer energi enn bygget har bruk for, har man mulighet til å selge overskuddsenergi tilbake til markedet til en pris som avtales med nettselskapet. Dette er fastsatt i NVE`s Plusskundeordning. Denne ordningen er per i dag ute på høring, hvor det er lagt vekt på forenkling av denne, med mål om å gjøre det enda mer attraktiv for flere å bli småprodusenter av strøm.

 

Konkurransedyktig

Selv i Norge kan solcelleanlegg i mange tilfeller være konkurransedyktig sammenlignet med kjøp av kraft fra e-verket. Vi har like mange soltimer som lengre sør, på grunn av våre lange dager sommerstid. Et solcelleanlegg i næringsbygg plassert i Oslo, vil kunne produsere strøm for ca. 2 kr/kWh, i følge en solstudie fra Enova. Dog er et solcelleanlegg ikke alene nok for å dekke energibehovet året rundt, men det kan gi et godt tilskudd. Et bygg som produserer strøm til eget forbruk vil oppnå en bedre energimerking og evt. Breeam-sertifisering, noe som igjen vil øke verdien av bygget. Om man er opptatt av å miljøprofilere seg, kan en heldig plassering av solcelleanlegget kutte kostnader i markedsføringsbudsjettet.

 

Snart viktigste energikilde

Solenergien som daglig treffer jorden, er 10 000 ganger større en den daglige utvinningen av fossilt brensel. I følge Det internasjonale energibyrået IEA kan solenergi bli den viktigste energikilden allerede i 2050.