Små strømsparetiltak gir Eramet Norway stor gevinst

Hvert eneste år sparer Eramet Norway store summer på å være bevisst på og opptatt av energiforbedring. Her er noen av triksene deres.

— Arbeidet med energieffektivitet dreier seg ikke bare om store og dyre prosjekter, men det omfatter også dag-til-dag forbedringer som til sammen gir stor effekt, sier Stine Skagestad i Eramet Norway.

Selskapet har tre mangansmelteverk i Norge, et i Kvinesdal, et i Porsgrunn og et i Sauda. De vel 500 ansatte bidrar til at Eramet Norway har blitt verdensledende innenfor produksjon av raffinerte manganlegeringer, som er viktige for å fremstille stål.

— Vi er storforbrukere av elektrisk kraft, og alle verkene er sertifisert etter ISO 50001-standarden for å sikre at vi jobber målrettet og systematisk med å øke vår energiutnyttelse, til beste både for miljøet, storsamfunnet og oss selv, sier teknisk sjef Skagestad, som er leder for energiteamet ved smelteverket i Kvinesdal. 

Hos Eramet i Kvinesdal har de jobbet lenge med energieffektivisering. Foto: Eramet

Hos Eramet i Kvinesdal har de jobbet lenge med energieffektivisering. Foto: Eramet

Gjenvinner overskuddsenergi til elektrisitet

Allerede i 1980 installerte de varmekraftverket i Kvinesdal, som hjelper dem til å dra nytte av overskuddsenergi fra produksjonen.

— Som et resultat av smelteprosessen hvor elektrisk kraft brukes som energikilde og koks som reduksjonsmiddel, frigjøres det mye overskuddsenergi. Noe av dette gjenvinner vi til ren elektrisitet, som vi selger til andre, sier hun og forteller at gjenvinningsanlegget har en kapasitet på rundt 85 GWh årlig, noe som tilsvarer det årlige strømbehovet til hele Kvinesdals befolkning.

Varmt vann er et annet biprodukt fra produksjonen deres, som de har funnet måter å gjenbruke. 

— Vi selger det til fiskeoppdrettsfirmaet Stolt Sea Farm Turbot Norway, som er vår vegg-i-vegg nabo. De bruker det i sin produksjon, sier hun og legger til at dette, pluss det at de leverer fjernvarme til bedrifter i nærheten, er eksempler på hvordan de jobber for å få til effektiv ressursutnyttelse og sirkulærøkonomi –  som skaper nytte for både Eramet Norway og andre aktører.

Naboen Stolt Sea Farm nyter godt av overskuddsvarmen fra Eramet. Foto: Stolt Sea Farm

Naboen Stolt Sea Farm nyter godt av overskuddsvarmen fra Eramet. Foto: Stolt Sea Farm

Små grep, stor gevinst

Dessuten er de opptatt av de mindre tiltakene, som for eksempel å lukke dører og vinduer i rom de trenger varme eller å alltid velge energieffektive løsninger når det er økonomisk forsvarlig. Da de byttet heis sist, valgte de en energieffektiv som bruker 30 prosent mindre energi enn den forrige de hadde. Og lampene i smelteverket i Kvinesdal, er under utskiftning.

— Vi bytter til LED-lys, men det er ganske så dyrt siden vi har så mange lys, så vi gjør det litt stegvis. Men energibesparelsen på å gjøre dette er stor, sier hun. 

De sparer også store beløp på å bruke overskuddsvarmen fra yttersiden av de store produksjonsovnene. 

— Varmen fra disse trekker vi av med vifter, og så bruker vi den til å varme opp råvarene våre. Bare det tiltaket der sparer oss for omtrent en halv million kroner i året, sier hun.

Varmer opp sentrumsgater og offentlige bygg

Men også de andre smelteverkene i Eramet Norway høyt fokus på ressurseffektiv produksjon, ifølge Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør i selskapet. I Sauda, for eksempel, brukes omtrent 20 prosent av overskuddsenergien til interne formål, som oppvarming av bygninger og ildfastaktiviteter. I tillegg bidrar kjølevann fra smelteverket til å varme opp sentrumsgater, stadionanlegg og en rekke offentlige bygg i sentrum av Sauda. Det skal også etableres et energigjenvinningsanlegg i Sauda, og i løpet av 2020 skal det installeres en pilot som grunnlag for en senere kapitalutvidelse.

Landstrømanlegg

Ikke nok med det, Eramet Norway skal også i gang med å lage landstrømanlegg på de tre smelteverkene. Skip som ankommer anleggene for lossing eller lasting kan da skru av motorene som ofte går på tungolje eller diesel, og operere med fornybar energi mens de ligger til kai.

— Med rundt 300 båtanløp per verk i året, vil  dette vil ha en betydelig positiv effekt når det gjelder klimautslipp, utslipp av partikler og ikke minst støy, sier Bjelland.

Han sier at selskapet produserer samfunnsnyttige produkter på en ressurseffektiv måte, og at de er godt i gang med arbeidet med jobbe etter deres «Veikart for Klima og Miljø mot 2030».

— Dessuten setter vi pris på det gode samarbeidet vi har med Enova. De tilbyr gode støtteordninger for prosjekter som reduserer klimautslipp og øker energiutnyttelsen.

Oversikt gir større sparemuligheter

Lene Klingenberg, bedriftsrådgiver i NorgesEnergi, oppfordrer alle bedrifter til å sjekke mulighetene for å få støtte fra Enova til å gjennomføre noen større strømreduserende tiltak.

Sjekk om dere kan få støtte av Enova!

— Samtidig er det greit å vite at strømforbruket kan reduseres med 10-15 prosent uten noen store investeringer. Bare det å bytte til LED-belysning kan gi merkbare kutt i strømkostnadene, sier hun.

Det samme kan det å få kontroll over energiforbruket i bedriften. For med full oversikt over strømforbruket, er det mye enklere å gjennomføre målrettede tiltak som kan redusere strømregningen. Tjenesten Energivakten gir bedrifter nettopp denne oversikten.

LES OGSÅ: Denne tjenesten hjelper bedrifter å spare strøm

— I Energivakten ser dere fort hva slags strømforbruk dere har, og dere kan enkelt få informasjon om hvordan forbruket ligger an sammenlignet med samme periode i fjor. Tjenesten kan også gi oversikt over hva som er bedriftens største strømslukere, og med denne kunnskapen vil dere kunne gjøre tiltak for å redusere forbruket og bli mer energieffektiv, sier bedriftsrådgiveren.

Ta kontakt med NorgesEnergis bedriftsrådgivere for å få hjelp til å se hvordan dere kan redusere strømkostnadene.

Kontakt bedriftsrådgiver