logoen til NorgesEnergi Bedrift


Reduser strømforbruket i landbruket

24.04.2018

En fjerdedel av norske eiendommer er tilknyttet landbruk. Med bygninger, dyrehold og maskiner som krever mye energi, kan strømforbruket bli høyt. Konkrete tiltak kan redusere strømforbruket kraftig.

Oppvarming av bygninger

Termostater

Sparetiltak for romoppvarming kan være å installere termostater som styrer ovner til å kun stå på når rommet er kaldere enn ønsket temperatur. For bygninger med begrensede driftstider, kan temperaturen senkes når de ikke er i bruk.

Avskjermede båser

Et annet tiltak kan være avskjermede båser for husdyr med lokal oppvarming. Romoppvarming for husdyr varierer med dyreslag. En melkeku kan avgi 775 watt per døgn. En slaktegris avgir 170 watt per døgn, mens en kylling på en og en halv kilo avgir 9 watt.

Varmepumpe

Varmepumper kan redusere strømforbruk til oppvarming med 60 – 70 % avhengig av teknologi. Den enkleste varmepumpen er en som henter energi fra uteluft. Mens typer som er basert på grunnvarme eller jordvarme, er enda mer effektive, men dyrere i investering.

Isolasjon

God isolasjon gir bedre termisk komfort hele året og reduserer behov for romoppvarming om vinteren. Mye energi kan forsvinne gjennom svakheter i konstruksjonen som kalles kuldebroer. Det kan unngås ved å isolere og tette disse områdene i byggets klimaskall. Moderne vinduer og dører kan fås med høy isolasjonsstandard, som hindrer energilekkasjer.

Husk: Ved bruk av elektrisk varme i husdyrrom, må det være en type som er godkjent for dette. Og ovner må monteres i en sikker høyde for dyr. Ved bruk av viftekonvektorer, må man passe på at dyr ikke utsettes for trekk.

 

Ventilasjon

Husdyr avgir fukt, varme og gass til omgivelsene. Det krever ventilasjon for å opprettholde god luftkvalitet til dyr. Om vinteren ventileres det for å fjerne fukt og gasser, mens om sommeren tilføres mer luft for å unngå overoppheting av husdyrrom.

Dyrenes fuktproduksjon varierer med dyreslag, vekt og om dyret er drektig eller melkes. Ved overdreven energisparing på ventilasjon, kan det bli for mye fukt og oppstå kondens, som gir vektsbetingelser for mugg og sopp.

For bygninger uten varmeoverskudd kan det spares mye energi ved å bruke balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ved å gjenvinne energien fra den brukte ventilasjonsluften, til å varme tilført friskluft reduseres varmebehov til ventilasjon med åtti prosent.

 

Energikrevende utstyr

Landbruket har gjennom tidene innført ulike tiltak for å automatisere manuelt arbeid. Dagens bonde er derfor avhengig av en rekke maskiner. Det kan eksempelvis være:

  • Mekanisk håndtering av husdyrgjødsel
  • Automatisk uttak av surfor fra kornsilo
  • Pumper for kompostering av bløtgjødsel
  • Gårdskverner for maling av korn


Ved kjøp av nye maskiner kan energieffektivitet vektlegges i valg av leverandør.

 

Belysning

Mye kan spares ved å bruke lyskilder som bruker lite energi. Nyttige belysningstips kan være:

  • Skru av lys i rom som ikke er i bruk
  • Skifte til energisparende belysning
  • Styring av utelys med astrour


Reduksjon av effekt

Noen strømtariffer kan ha et effektledd. Det betyr at man i tillegg til å betale for den energien man bruker, betaler et tillegg basert på maksimalt effektuttak for avregningsperioden. Typisk i løpet av en måned. Det kan derfor være mye å spare på at man ikke har samtidig bruk av formål som krever mye effekt. Det kan spesielt gjøre utslag på kalde vinterdager, når oppvarmingsbehovet trekker mye effekt. det kan da være mye å spare på å redusere den maksimale effekttoppen som bestemmer hva man må betale. Det kan være maksimalt effektuttak i et kvarter som styrer prisen for en hel måned.

Formål                           Effekt
Mekanisk utgjødsling              3
Pumping av bløtgjødsel          11
Automatisk foruttak               11
Maling av korn                        4
Oppvarming av varmt vann      3
Belysning                                2
SUM ved samtidig uttak      34

 

Før du begynner

Før du setter i gang tiltak er det lurt å få oversikt over dagens strømforbruk, slik at du har en referanse og noe å sammenligne med. Ditt strømforbruk finner du på Min side, eller på fakturaen. Du kan også notere målerstanden på daglig eller ukentlig basis i en periode, for å øke bevisstheten rundt bruken av elektrisitet.

Skal vi hjelpe deg å komme i gang? Som kunde i NorgesEnergi har du tilgang til profesjonelle energirådgivere. Bestill billig strøm og få tilgang til gratis energirådgivning, eller kontakt på 38 10 00 81 for mer informasjon.