Lavenergibelysning

Vi er innom så mange rom i løpet av en travel arbeidsdag, at det er lett å glemme å slå av lyset når alle forlater rommet. Med lysstyring og LED-belysning kan bedriften redusere energibruken til belysning med 75%. 

Teknologien for automatisk styring av lys er blitt billigere, mer kompakt og «smartere». Lysarmaturer med innebygde sensorer kan slå av og på lyset ved bevegelse i rommet; tilstedeværelse.  Denne «rombaserte» lysstyringen er lett å montere i forbindelse med oppussing, og kan styre flere andre lys fra samme sensor, uten behov for buss-kommunikasjon med en sentral enhet.

Løsningen passer bra for mange romtyper som har sporadisk bruk, inkludert korridorer i kjeller boder, lager, kopirom, vaskerom, toaletter og lignende.

Dagslysstyring

For rom med varierende dagslystilgang, kan man også vurdere sensorer som måler daglys i tillegg til bevegelse. Signal fra dagslyssensor brukes til å dimme lysnivåer, når det er god dagslystilgang i rommet.

Sentralisert «smarthus» lysstyring

Sentralisert lysstyring gir mer fleksibilitet, muligheter for kalenderstyring og fjernovervåking. Trådløs kommunikasjon har forenklet installasjon av denne «smarthus»-teknologien. Kommunikasjon i slike systemer følger KNX- eller DALI-standarder.  Eksempelvis i parkeringsområder som krever flere bevegelsessensorer og en styring som kan slå på flere lysgrupper. 

Lavenergi lyskilder

Lysrør, lyspære og lignende heter «lyskilder», og her kan LED redusere mer enn halvere effektbehov (kilowatt) vs lysrør. For halogen downlights bruker LED kun en åttendel av effekt for samme lysstyrke. Men også T5-type lysrør er lavenergi og vil halvere energibruk vs lysrørarmaturer som er 30 år gamle. 

Spar energi og penger

Eksisterende bygg bruker årlig mellom 20 og 50 kWh per kvadratmeter til belysning. Disse tall er også kjent som «LENI»-tall. Belysning utgjør mellom 10% og 20% av totale energiutgifter i eksisterende yrkesbygg.

Energi er målt i kilowattimer, som forteller om 2 ledd: effekt og tid. LED-belysning reduserer effektbehov og lysstyring reduserer antall timer i året at lysene er på. Det er derfor naturlig å satse på redusert effektbehovet med LED lys for områder i kontinuerlig bruk, eller som skal ikke ha lysstyring.

Lysstyring kan nesten halvere antall driftstimer per år, avhengig bruksmønstre. Dette gir en 50% energireduksjon. Hvis man også bytter lyskilder til LED med halvert effektbehov, så kan man forvente hele 75% i energireduksjon til belysning. 

Det er sant at cirka 50% av varme fra lys kommer bygget tilgode, men resten ligger nær eller over himling, avhengig av ventilasjon. Husk at det er ingen nyttig varme fra lys utenfor fyringssesong, eller i parkeringsområder. Husk også at redusert belysningsenergi sparer enda mer i perioden med komfortkjøling på, pga redusert kjølebehov.

Kostnader

Enøktiltak på belysningsanlegg er mer lønnsomme dersom utført i kombinasjon med andre rehabiliteringstiltak. Valg av riktig sensor og riktig plassering av sensor i sonen, fungerer så bra at lysbryter blir overflødig. Installasjon av bevegelsesdetektor kan inngå i en pakke med andre enøktiltak, som styring av ventilasjon og varme, for å oppnå optimale støttebetingelser fra Enova.

Ved oppgradering til LED må man ofte skifte ut hele armaturen.  Ved gruppe-utskifting av hele armaturer er merkostnad integrert lysstyring forholdsvis liten.

Det er mulig å installere lysstyring og beholde eksisterende armaturer, så lenge disse har elektronisk startutstyr, ikke kondensator, som tåler at lyset slukkes og tennes mye.

Både lysstyring og LED vil forlenge levetid for lyskilden fra 3 til 5 ganger. Dette reduserer kostnader og HMS-risiko i forbindelse med hyppige utskifting, og betyr mindre klager fra brukerne om mørke rom.

Slik kommer du i gang

Planlegging er viktig for å oppnå god lysstyring som forenkler livet for brukere, reduserer unødvendig energibruk, og gir lys som bidrar til trivsel og arbeidseffektivitet. Vær obs på at det er stor variasjon på lyskvalitet fra noen LED lamper.

NorgesEnergi-kunde? Ta en prat med en av våre energirådgivere på 38 10 00 82 for flere tips som passer ditt bygg.

Søk om støtte fra Enova 

Enova gir støtte på mer enn 25 kroner per kvadratmeter gulvareal for installasjon av lysstyring i eksisterende bygg. De støtter også utskifting av armaturer til energieffektiv belysning (for eksempel LED), med cirka 110 kroner per kvadratmeter.