Hvorfor bør du bruke Energivakten

Energivakten er en brukervennlig, nettbasert plattform for bedrifter, hvor man kan drive effektiv og enkel energioppfølging.

Gratisversjonen er tilgjengelig for alle kunder hos NorgesEnergi Bedrift.

 

Her er fem gode grunner til at ta i bruk Energivakten

1. Full oversikt over bedriftens avtaler

Du får oversikt over dine aktive strømmålere, hva forbruket er og kostnadene. Du kan lese av de aktive målerne dine i en og samme visning.

På plattformen kan man se alle anlegg på samme adresse, eller flere adresser, om bedriften har det.

2. Tilgang på alle fakturaer

Trenger du rask tilgang til en eller flere fakturakopier fra inneværende år? Det er det enkelt å hente ut fra Energivakten, når du måtte trenge det.

Du kan også med få klikk sjekke hvor mye du må betale for strømmen i år eller for neste år, gitt at markedet er det samme som i dag.

Hvis du velger Energivakten Pluss, kan du få avanserte rapporter om strømforbruk. Der kan du se energiforbruk ned på timenivå, temperaturer ute, terminpriser, legge inn bygningsareal og få oversikt over strømforbruk per kvadratmeter.

1. Full oversikt over bedriftens avtaler

Du får oversikt over dine aktive strømmålere, hva forbruket er og kostnadene. Du kan lese av de aktive målerne dine i en og samme visning.

På plattformen kan man se alle anlegg på samme adresse, eller flere adresser, om bedriften har det.

2. Tilgang på alle fakturaer

Trenger du rask tilgang til en eller flere fakturakopier fra inneværende år? Det er det enkelt å hente ut fra Energivakten, når du måtte trenge det.

Du kan også med få klikk sjekke hvor mye du må betale for strømmen i år eller for neste år, gitt at markedet er det samme som i dag.

Hvis du velger Energivakten Pluss, kan du få avanserte rapporter om strømforbruk. Der kan du se energiforbruk ned på timenivå, temperaturer ute, terminpriser, legge inn bygningsareal og få oversikt over strømforbruk per kvadratmeter.

3. Se når og hvor strømmen brukes

Det er enkelt å redusere strømkostnadene når du har oversikt over hva bedriften din bruker av strøm. Med Energivakten kan du regne ut hva den neste strømregningen din blir. Du kan se både påløpte og estimerte kostnader.

Du kan også se om kostnadsendringene i forhold til fjoråret skyldes forbruk og/eller pris. Her kan du passe på at du ikke får høyere nettleie enn den trenger å være.

4. Bli mer energieffektiv og nå miljømål

På plattformen kan du optimalisere energiforbruket et helt døgn eller en måned, og spare penger samtidig som du bidrar til et mer bærekraftig miljø.

I tillegg får du kontroll på de totale energikostnadene per bygg. Byggdimensjon gir deg også mulighet til å bruke referansetall.

Det er enkelt å kontrollere at driften av bygget er som den bør være. Det vil vises i Energivakten om bygget driftes bra eller «mindre bra». Om for eksempel oppvarmingen ikke senkes utenom driftstiden, vil det kunne fanges opp. Her kan du sjekke at det ikke er topper i helgene eller på andre tidspunkt når bygget ikke er i bruk. Eller at det er andre unormale topper, som koster mye i nettleie.

Hvordan utvikler forbruket seg i år mot i fjor? Få oversikt ved å sammenligne årets verdier med fjorårets. Ha kontroll på energiutgiftene ved å følge fortløpende med på kostnadsrapporten opp mot budsjettet, både for enkeltanlegg, grupper eller hele anleggsporteføljen.

Energivakten pluss

I tillegg til gratis versjonen finnes det en betalt versjon, Energivakten Pluss, for den som ønsker å fordype seg i energibruk, budsjettering, kostnadskontroll og analyse av effekt.

Les mer om Energivakten Pluss

5. Personlig ENØK-rådgivning og varsling

Effekt er vanligvis en stor kostnad for fjernmålte anlegg. Med Energivakten får du tilgang til brukstiden din og hvor mye energi som blir brukt ved ulike utetemperaturer. Du kan enkelt lage et budsjett og sammenligne påløpte kostnader med budsjettet.

Er energiforbruket høyere enn normalt, kan du få varsel om det via SMS eller på e-post. På denne måten kan du avdekke unormalt forbruk. Om du ikke blir varslet, kan du slappe av, for da vet du at energiforbruket er trygt innenfor normalen for årstiden.