logoen til NorgesEnergi Bedrift


God belysning selger - få mest effekt for pengene

15.10.2018

Månedens ENØK-tips er skrevet spesielt for bilverksteder og salgsanlegg for biler, men tipsene kan også brukes av bedrifter som ønsker å redusere strømkostnader til belysning av salgslokaler. 

God belysning selger!

God belysning behøver ikke være energisløsende. Moderne salgsanlegg for biler har gjerne ulik belysning tilpasset de ulike funksjonene. Chrisp og klar belysning på de utstilte bilene – behagelig og varm belysning i relax- og pratekroken. God styring er uansett et krav. Og løsningen må være så fleksibel at den enkelt kan tilpasses endringer i arealene.

Belysning tilpasset dagslyset

Med store glassflater og mye sol er det en utfordring å få det kunstige lyset til å framheve bilens egenskaper. Det gjelder også om solavskjermingen trekkes ned. Derfor er det viktig å ha en god styring som tilpasser seg de ytre forhold. Og det er også her energisparingen kommer til sin rett, med f.eks automatisk tilpassing av lysmengde avhengig av solinnfallet.

Belysning tilpasset fargen på bilen

Belysningsutstyr som kan endre farge etter hvilken farge bilen har er ikke lenger kostbart og kan være energibesparende. Riktig utformet kan man tillate seg å dempe allmennbelysningen noe, slik at bilen bedre framstår i sin egen prakt.

God ventilasjon

God ventilasjon er en forutsetning for fornøyde kunder. Det er også en forutsetning for et godt innemiljø for de ansatte. Bilverksteder og salgshaller inneholder luft med mye lukt. Lukten av ny bil er slett ikke å forakte, men det skal ikke være for mye. Med relativt høyt luftskifte er det viktig at det er god varmegjenvinning og at man i tillegg gjerne benytter varmepumpe til oppvarming. Det gir de laveste energikostnadene.

Et moderne ventilasjonsanlegg kan gjerne gjenvinne så mye som mellom 80-85 % av energien i den brukte luften. Med bruk av sensorer og overvåking av luftkvaliteten så kan luftmengden justeres i takt med behovet, men dette er jo enda viktigere om gjenvinneren ikke er så god.

Spar energi og penger med varmepumpe

God overvåking og regulering er spesielt viktig for varmeforsyningen dersom man benytter varmepumpe. Bare på den måten kan man oppnå en høy årsvirkningsgrad, som i sin tur har mye å si for energiregnskapet.

Avhengig av blant annet i hvilken klimasone anlegget befinner seg eller hvordan grunnforholdene er, vil enten en varmepumpe basert på uteluft eller grunnvarme velges. En løsning med grunnvarme vil også kunne gi rimelig kjøling på sommeren.

Verkstedet

I verkstedet skal det i tillegg til god og energiriktig belysning samt ventilasjon også være behagelig temperatur året rundt. Det er vanligvis problematisk å få til riktig oppvarming med store verkstedsporter. Derfor må varmeanlegget og portene nøye utformes i forhold til hverandre. Og styringen av port og varme må henge sammen. Bruk av varmlutsgardin, sluse eller hurtigport kan være gode løsninger, men avhenger av mange forhold. Den mest energiriktige løsningen er også den beste for løsningen for ansatte og kunder, men det krever nøye planlegging.

Også kompressorer, avsug og vaskeutstyr kan være energikrevende. Valg av gode produkter med mulighet for gjenbruk av varme, bruk av varme fra varmepumpe mv. kan bidra til lavere forbruk.

God styring av trykkluftkompressor og fokus på lekkasjesøk er noe de ansatte kan ta aktiv del i.

Kostnader

Installasjon av varmepumpe og rehabilitering av ventilasjon kan kreve relativt høye investeringer, men er samtidig med på å drive driftskostnadene ned for mange år fram i tid. Uansett vil det kreve god planlegging og optimalisering.

Ved kjøp av utstyr er ikke alltid prisforskjellen så stor mellom den gode eller den enkle løsningen. Med litt omtanke og kløkt vil man sammen med leverandør kunne finne fram til det beste for deg og ditt anlegg.


Tekst: Produsert av Norconsult for NorgesEnergi Bedrift. Foto: Norconsult

 

illustrasjon bilverksted

illustrasjon av varmepumpe bilforhandler

bilforhandler