logoen til NorgesEnergi Bedrift


Energiattest for bedrifter

24.04.2018

For alle yrkesbygg over 1000 m2 er energiattest et krav. Energikarakter på attesten, en bokstav fra A til G, viser standarden på bygningskropp og virkningsgrad av byggets varme- og klimaanlegg. 

Men energimerket sier ingenting om energikvalitet av brukerens eget utstyr, som typisk utgjør over en tredjedel av det totale energibehovet. Og byggets Energikarakter gir ingen rangering av byggutstyr; alle vifter, pumper, og belysning som krever elektrisitet til å drifte, som også utgjør også en tredjedel av energibehovet. Resterende tredjedel er netto varmetap gjennom bygningskropp.

Energimerking omfatter nå også energikrevende utstyr

Derfor har myndighetene nå utvidet energimerking til å omfatte også energikrevende utstyr i bygget, gjennom Energimerkeforskriften for produkter (ErP). Leverandørene er nå forpliktet til å energimerke produktene sine med energikarakter G til A+++. Den relaterte Økodesignforskriften stiller minimumskrav til
energiytelse av produkter, en godkjenning som kjennetegnes med CE-merket.

Energimerking av produkter kom i 2013, men det er først nå, etter varene på lager er solgt, at de nye reglene begynner å komme til syne for kjøperne av:

  • Belysning: lamper, lysrør, LED-lys og armaturer
  • Kjøle- og fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler
  • IT og TV skjermer
  • Elektriske motorer, sirkulasjonspumper og vifter
  • Ventilasjonsaggregater for yrkesbygg (01.2016)
  • Luft-luft varmepumper inntil 12 kW
  • Kontorutstyr strømsparefunksjoner


Listen vokser fort

Listen over såkalte «energirelaterte produkter» vokser fort, og vil på sikt omfatte bl.a. støvsugere, kopimaskiner, høytrykk vannspylere, ladere for IT-utstyr, laboratorie- og industriovner, varmtvannsbereder< 400kW, kjeler inkl. dampkjeler, vifter og varmlufts aggregater <400kW. NVE oppdaterer en bra oversiktstabell som viser til enhver tid hvilke produkter er økodesignforordninger og energimerkeforordninger som er gjennomført i Norge.

 

Hva betyr disse nye forskriftene for innkjøp?

Analyser fra EU viser at minimumskrav til produktene (CE merking) vil redusere elforbruk på 8 % til 20 %, avhengig av produktgruppe, i år 2020. Hvis valget står mellom to energimerkede produkter det er lett å lese av fra etiketten hvor mye strøm du kan spare ved å velge en høyere karakter. For merking av kombiberedere (ennå ikke i kraft i Norge) vil forskjell mellom B og A+ merke bety en fordobling av effektivitet. Levetid kan også leses av fra energimerke-etikett for lyskilder.

 

 

Bestill billig strøm til din bedrift og få tilgang til gratis energirådgivning! Du kan også kontakte oss på 38 10 00 81 for mer informasjon.