Disse grepene tok Sørlandsreklame for å kutte bedriftens strømforbruk

11.02.2020

Sørlandsreklame ønsket å kutte bedriftens strømforbruk – og har tatt noen viktige grep andre bedrifter kan lære av.

— Vi er veldig opptatt av hvor mye strøm vi bruker. Med litt fagekspertise kan vi forhåpentligvis finne frem til enda flere mulige besparelser på energiforbruket vårt. Det er helt sikkert mye vi ikke har tenkt på, sier Lill Cathrine Paulsen, seniorselger i profileringsbedriften Sørlandsreklame.

Profileringsbedriften har spesialisert seg på å hjelpe andre bedrifter til å synliggjøre seg ved hjelp av reklameartikler, uniformering og dekor. De leverer alt fra uniformer og arbeidstøy til skilt, foiler til bilvindu og gave- og reklameartikler. Produksjonen av dette krever mye energi, det samme gjør det å holde kontorlokaler, lager og produksjonshall lyse og varme nok. 

Bli bedre kjent med Sørlandsreklame

Lill Cathrine Paulsen ved siden av profilert bil ved Sørlandsreklame

Sørlandsreklame har lokaler i Mandal og Kristiansand og leverer profilering til andre bedrifter. Foto: Sørlandsreklame

 

— Vi har gjort både store og små grep for å få ned strømregningen, og de femten ansatte er for eksempel gode til å passe på at lyset skrus av når sistemann går hjem. Dessuten har vi en policy på at maskiner slås av etter endt arbeidsdag, forteller hun.

Varmepumpe og vannbåren varme

Sørlandsreklames ansatte er fordelt på to steder, noen jobber i kontorlokalet i Kristiansand, andre i Mandal - der de både har kontor, lager og produksjonshall. 

— I Kristiansand har vi vannbåren varme i kontorlokalet, dessuten har vi satt opp et system for at ventilasjonen reduseres etter arbeidstid, forklarer hun.

I Mandal har de satt inn varmepumpe på kontorene.

Hvit varmepumpe på vegg

En varmepumpe kan være et lurt tiltak for å få jevnere varme og redusert strømregning. Illustrasjonsfoto, NorgesEnergi

 

— Vi merker at jevnere varme sparer strøm, så dette har vært et godt energibesparende tiltak. Men det er nok flere grep vi kan ta for å kutte ned på strømforbruket, forsetter Lill Cathrine.

Hun forteller at de blant annet vurderer å flytte lageret inn i et nytt bygg, hvor de så kan samle lagervare og produksjon under ett og samme tak. Tanken er at dette kan være kostnadsbesparende for firmaet og tidsbesparende for de ansatte.

— Men vi får se hva det blir til. Nå skal vi jo også teste Energivakten Pluss i noen måneder, og håpet er at vi får konkrete innspill til hvilke tiltak som vil lønne seg for oss å gjennomføre ut ifra vår situasjon. Det er sikkert mye vi ikke har tenkt på, sier hun. 

 

Dame foran datamaskin med grafer

Med Energivakten fra NorgesEnergi får Sørlandsreklame fullstendig oversikt over bedriftens strømforbruk. Foto: NorgesEnergi

Får fullstendig oversikt med Energivakten

 

Energivakten er en ny tjeneste fra NorgesEnergi. Med bare noen få tastetrykk får du oversikt over bedriftens strømforbruk og estimerte kostnader knyttet til alle bedriftens strømmålere. Alle bedriftskunder hos NorgesEnergi får gratis tilgang til Energivakten, men oppgraderer du til Energivakten Pluss får du i tillegg en rekke andre fordeler, blant annet en to timers gjennomgang med våre bedriftsrådgivere der din bedrift får tips og innspill til hvilke energiøkonomiske tiltak du kan gjennomføre. 

– Energivakten skal gjøre det enklere å skaffe seg full oversikt over bedriftens strømavtale og strømforbruk, sier Ninita Thunberg, bedriftsrådgiver i NorgesEnergi.

Når du har oversikten, er det lettere å gjennomføre målrettede tiltak for å redusere strømforbruket. Beregninger fra Enova tilsier at man kan redusere strømforbruket med opp i mot 10 prosent ved å ha et bevisst forhold til det. 

- Tjenesten kan også gi oversikt over hva som er bedriftens største strømslukere, og med denne kunnskapen vil man kunne gjøre tiltak for å redusere forbruket og bli mer energieffektiv. Det kan fort bli mange penger spart for Sørlandsreklame, sier Thunberg.

 

Energivakten kan gi oversikt over bedriftens største strømslukere
Portrettbilde Ninita Thunberg

Ninita Thunberg, bedriftsrådgiver i NorgesEnergi

Seks tips til bedrifter som ønsker å få ned energibruken

#1

Bli bevisst på strømforbruket

#2

Få fullstendig oversikt over strømforbruket. Finn ut når, hvordan og hvor mye strøm dere bruker ved hjelp av Energivakten

#3

Sjekk at bedriften har valgt riktig og gunstig strømavtale

#4

Senk varmen om natten

#5

Sjekk om lyset står på mer enn nødvendig

#6

Følg med på strømforbruket - slik at du oppdager unormale endringer og kan stoppe disse 

Ønsker du mer informasjon eller hjelp til å skreddersy en strømavtale til din bedrift?

Fyll ut kontaktskjema, så tar en av våre erfarne bedriftsrådgivere kontakt med deg