Dette avgjør strømprisen

I vinter har innkjøpsprisen på den nordiske strømbørsen Nord Pool gått ned med ca. 20 % sammenliknet med forrige vinter. Det milde været er mye av årsaken, men det er også andre faktorer som påvirker strømprisene.

De viktigste faktorene som påvirker strømprisene er fyllingsgrad i vannmagasiner, vær og temperatur, samt produksjonskostnad på kull- og gasskraft. Vi har tatt en prat med våre forvaltere som sitter tett på markedsutviklingen, for å høre mer om hvorfor strømmarkedet oppfører seg som det gjør.

— Det er hydrobalansen - avviket på mengden snø og vann tilgjengelig for kraftproduksjon sett mot normalen - som er mest avgjørende for nivået på strømprisene i Norge. Vannmagasinene har betydelig lagringskapasitet og store mengder vann lagres som snø over vinteren. Men i noen situasjoner vil andre faktorer være viktigere, som svært kaldt vær om vinteren, variasjoner i vindkraftproduksjonen – eller veldig rask snøsmelting om våren, sier Fredrik Bomstad, som er daglig leder i Hafslund Hedging.

De siste årene har vi vært vant til lave strømpriser, men 2017 ble året hvor strømprisene økte. Og de fortsatte å øke gjennom hele 2018. 

— Sterk konjunkturvekst i hele verden har gitt økt etterspørsel av kull med stigende kull- og kraftpriser som resultat. Kullkraften er den viktigste energikilden for kraftforsyningen i store deler av verden. Høsten 2016 var preget av svært lite nedbør og førte til at prisnivået for 2017 økte. Og sammen med høyere europeiske priser har dette gitt økte priser også inn i 2018, forteller Bomstad.

Den kalde vinteren i 2018, ble avløst av en ekstrem tørr sommer, noe som førte til at fyllingsgraden i vannmagasinenene var svært lav. Prisen holdt seg høy langt ut i 2019, men høsten 2019 endret situasjonen seg, og prisene sank igjen. For vinteren 2020 ser strømprisen ut til å lande på omtrent 20 % under fjorårets nivå. (Tall fra nve.no)

Tilbud og etterspørsel

Strøm er ferskvare som må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er strømprisen svært avhengig av tilbud og etterspørsel. Når mye strøm er tilgjengelig og behovet lite, stuper prisene. Men når mange har behov for strøm samtidig og det er mangel på strøm i markedet, øker prisene.

Strømforbruket i Norge er delt mellom industri, næringsliv, offentlig virksomhet og private husholdninger. Kraft lages fra mange ulike kilder, i hovedsak vannkraft, men også vindkraft, bioenergi og gasskraft. I utlandet produseres også kraft fra andre kilder som kullkraft og kjernekraft. Norge påvirkes av kraftprisene i Europa gjennom import og eksport av kraft.

Norge har ikke reelle alternativer til vannkraft for å dekke kraftbehovet. For å unngå ekstremsituasjoner hvor vi går tom for kraft eller må la vannet gå på havet, brukes utveksling med utlandet kontinuerlig for å tilpasse vannbalansen til den best mulige, forteller Bomstad.

Framover vil vi få en sterkere tilknytning til det europeiske kraftmarkedet ved ytterligere utbygging av undersjøiske kraftkabler som knytter oss tettere til Storbritannia, Nederland og Tyskland. Prisnivået i disse landene ligger godt over det nordiske prisnivået, og noen analytikere regner det som sannsynlig at de nordiske kraftprisene kan øke.

Nordisk kraftbørs og fem prisområder i Norge

Nord Pool Spot er den nordiske kraftbørsen, en nøytral markedsplass for kjøp og salg av kraft. Her er det tilbud og etterspørsel som rår, og hver dag fastsettes timesprisene på børsen.

Strømmen som produseres føres via strømnettet til stedet den brukes. Det nasjonale kraftnettverket er inndelt i fem prisområder. Dersom det ikke er kapasitet til å overføre nok kraft til å dekke behovet i et prisområde, vil prisen i dette området bli høyere.

— I Norge er det Nord Pool som har oppgaven med å organisere produksjonen slik at de laveste budene opp til markedsbalanse for prisområdet er de som blir valgt, sier Bomstad.

Du kan se prisen for de fem områdene på Nord Pool, men det er viktig å merke seg at dette er råvarepriser som ikke inkluderer avgifter, strømleverandørens påslag og nettleie som kommer i tillegg på strømregningen.

 

Støtte til å øke produksjon av fornybar kraft

Strømkundene er med på å finansiere satsningen på fornybar energi gjennom elsertifikater. Elsertifikater er en myndighetspålagt støtteordning som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar kraft i Norge og Sverige. Strømleverandører som NorgesEnergi er pålagt å legge elsertifikatkostnaden inn i strømprisen.

— Med støtte fra elsertifikater kan fornybarkraften i begge land bygges opp til å redusere avhengigheten av atomkraft, kullkraft og varme fra olje og parafin,
avslutter Bomstad.


Vil du vite mer?

Hver måned publiserer vi markedskommentar på våre nettsider som kan gi kundene mer innsikt i markedsutvikling og prisforventninger. Markedskommentaren kan du lese her